Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

Zastępca Dyrektora IPBM ds. Naukowych

grafika1

 
 Imię Jerzy
Nazwisko Pokojski
Stopień naukowy prof. dr hab. inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 4.1.7
Numer telefonu 22 234 8248
Adres email / strona internetowa jerzy.pokojski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe knowledge-based engineeering, knowledge engineering, personal knowledge management, computer aided decision making, mechanical engineering
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Techniki komputerowe (wykład, laboratorium), Teoria konstrukcji, Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich,
Nagrody i wyróżnienia  
Wybrane publikacje
 • J. Pokojski, K. Szustakiewicz, Extended KBE – Scenario of an Application Development. In J. Stjepandic, G. Rock, C. Bil, Concurrent Engineering Approaches for Sustainable Product Development in a Multi_Disciplinary Environment. Proceedings of the 19th International Conference on Concurrent Engineering, Springer, 2012, pp. 291-302
 • J. Pokojski, S. Fukuda, Models, methods and tools in modern concurrent engineering. Advanced Engineering Informatics, 26 (2012) 762. Editorial.
 • Pokojski J, Gil M, Szustakiewicz K.: Extended KBE in Mechanical Engineering- discussion of concepts, In: Improving Complex Systems Today: Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, by Daniel D. Frey, Shuichi Fukuda and Georg Rock, pp. 267-274 ,2011
 • Pokojski J, Gil M, Szustakiewicz K.: Extended KBE in Mechanical Engineering- discussion of solutions, In: Improving Complex Systems Today: Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, by Daniel D. Frey, Shuichi Fukuda and Georg Rock, pp. 275-284 , 2011
 • Gil M., Pokojski J., Skotnicki S., Szustakiewicz K.: Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska, ISBN 83-89703-69-6, pp. 1-150, 2011
 • Pokojski J., Gil M., Szustakiewicz K. Engineering Knowledge Modeling in Design. New World Situation: New Directions in Concurrent Engineering: Proceedings of the 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Editors: Jerzy Pokojski, Shuichi Fukuda, Józef Salwiński, Springer-Verlag, 2010, pp. 257-266.
 • Jerzy Pokojski, Shuichi Fukuda, Józef Salwiński, (editors), New World Situation: New Directions in Concurrent Engineering: Proceedings of the 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, 2010. 
 • Shuo-Yan Chou, Amy Trapey, Jerzy Pokojski, Shana Smith (editors): Global Perspective for Competitive Enterprise, Economy and Ecology, Proceedings of the 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Spriger-Verlag, 2009,
 • Pokojski J., Cichocki P.: Intelligent Personal Assistant Concept in Context of Fault Analysis. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 14, No 4, 2007, ss. 591-600
 • Pokojski J.: Personal Knowledge Management in Engineering Design – Issues, Concepts and Applications, Keynote presentation - 5th Workshop on Challenges in Collaborative Engineering, Cracow 2007, opublikowane w: GI-Edition Lecture Notes in Informatics, Pawlak, Sandkuhl, Cholewa, Indrusiak (Eds.) CCE Workshop 2007, vol. P-120, ss. 9-20.
 • J. Pokojski (red.): Inteligentne Wspomaganie Procesu Integracji Środowiska do Komputerowo Wspomaganego Projektowania Maszyn. WNT, Warszawa, 2000.
 • P. Cichocki, J. Pokojski (komentarz): Metodyka przechowywania wiedzy projektowej w budowie maszyn. Wyd. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska, 2001.
 • J.Pokojski (red): Zastosowanie metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa, 2003.
 • J. Pokojski: IPA (Intelligent Personal Assistant) – Concepts and Applications in Engineering. Springer Verlag, 2004.
 • J. Pokojski: Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa, 2005.
 • G. Linkiewicz, W. Marowski, J. Pokojski : Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym. WNT, Warszawa, 2007.
Udział w projektach badawczych
 • Projekt badawczy 4T07C 002 27 Ministerstwa Nauki pod tytułem „Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym, 2004-2007, kierownik projektu, wkład własny: 15%
 • Projekt badawczy N N502 393235 Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn, 2008-2011, kierownik projektu, wkład własny: 30 %,
 • Projekt PBZ-KBN-105/T10/2003 pt. „Zintegrowany, dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych“, 2005-2008. Politechnika Warszawska. Wykonawca.