Techniki komputerowe

wykład + laboratoria, studia I stopnia, semestr I

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarnestudia niestacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + laboratoria (30 godz. + 15godz.)

Forma zaliczenia:  dla przedmiotu - egzamin (rygor E)

                            dla laboratorium - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

Punkty ECTS: 4