Podstawy modelowania geometrycznego

laboratoria, studia I stopnia, semestr II

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarnestudia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratoria (30 godz.)

Forma zaliczenia:  dla laboratorium - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

                            

Punkty ECTS: 3