Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych

  

Ćwiczenia laboratoryjne, studia I stopnia, semestr 5 lub 6

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Forma przedmiotu: laboratoria (30 godz.)

Forma zaliczenia: dla przedmiotu - zaliczenie (rygor Z1)                  

Punkty ECTS: 2

  

Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych

Studia I stopnia, semestr V lub VI, 30 godzin zajęć.

Materiały pomocnicze:

Wykaz ćwiczeń:

Nr ćwiczenia Nazwa
1

Pomiary ciśnienia akustycznego 

pobierz (pdf, 929,84 kB)
2

Pomiary drgań maszyny 

pobierz (pdf, 250,54 kB)
3

Tensometryczne pomiary momentu skręcającego 

pobierz (pdf, 421,50 kB)
4

Badanie drgań skrętnych 

pobierz (pdf, 648,50 kB)
5

Badanie charakterystyki filtra 

pobierz (pdf, 143,37 kB)
6

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 

pobierz (pdf, 182,10 kB)
7

Podstawy analizy widmowej 

pobierz (pdf, 228,89 kB)
8

Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) 

pobierz (pdf, 816,59 kB)
9

Identyfikacja modelu dynamicznego 

pobierz (pdf, 348,58 kB)
10

Wykrywanie doraźnych uszkodzeń łożysk tocznych 

pobierz (pdf, 311,87 kB)

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Grzegorz Klekot

Plany zajęć do pobrania: