Dr inż. Krzysztof Dziedzic

Dr inż. Krzysztof Dziedzic 

Pełniący obowiązki Kanclerza Politechniki Warszawskiej (link)