Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn

laboratorium, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4

   

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratorium (20 godz.)

Forma zaliczenia: rygor Z1

Punkty ECTS: 2

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Skup

  

Wykaz ćwiczeń

1. Analiza kinematyczna mechanizmu krzywkowego.
2. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmów płaskiego.
3. Wyważanie dynamiczne.
4. Wyznaczanie charakterystyk czasowych elementów automatyki.
5. Wyznaczenie współczynnika tarcia w czopach mechanizmu korbowo - wodzikowego.
6. Badanie nierównomierności biegu maszyny.
7. Badanie układu dwupołożeniowej regulacji temperatury.
8. Wyznaczanie charakterystyk częstościowych elementów automatyki.