Drgania mechaniczne

wykład + ćwiczenia + laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4

kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia + laboratorium* (30 godz. + 15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia:  dla wykładu - egzamin (rygor E)

                               dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

                               dla laboratorium - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)*

* tylko dla kierunku MiBM

Punkty ECTS: 4

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (MiBM)

                    dr hab. inż. Andrzje Kosior, prof. PW (MTR+IPEiH)

 

Program wykładu (2018) (pdf, 220,36 kB)
Literatura uzupełniająca (pdf, 269,72 kB)

   

Treść ćwiczeń audytoryjnych

1. Składanie ruchów harmonicznych. Elementy analizy harmonicznej. Układanie równań ruchu.

2. Drgania swobodne układów liniowych o jednym stopniu swobody. Obliczanie częstości własnej i logarytmicznego dekrementu tłumienia.

3. Obliczanie amplitud drgań wymuszonych siłą harmoniczną. Drgania wymuszone kinematycznie. Drgania wymuszone bezwładnościowo. Krzywe rezonansowe.

4. Badanie drgań na płaszczyźnie fazowej. Trajektorie fazowe. Punkty osobliwe.

5. Drgania swobodne układów o dwóch stopniach swobody. Częstości własne, postacie drgań własnych.

6. Drgania wymuszone. Dynamiczny eliminator drgań.

7. Drgania jednowymiarowych układów ciągłych.

   

Treść laboratorium

1. Drgania poprzeczne belki traktowanej jako układ o jednym stopniu swobody. Krzywa rezonansowa belki przy wymuszeniu siłami bezwładności niewyrównoważonych ciał wirujących.

2. Badanie drgań na płaszczyźnie fazowej. Trajektorie fazowe. Obrazy fazowe wybranych układów liniowych i nieliniowych.

3. Drgania swobodne układów liniowych o dwóch stopniach swobody. Częstości własne, postacie drgań własnych. Doświadczalne wyznaczanie częstości drgań własnych.

4. Drgania wymuszone układów o dwóch stopniach swobody. Eksperymentalne badanie dynamicznego eliminatora drgań. ( Dynamiczny-eliminator-drgań-materiały-dodatkowe)

5. Badanie drgań belki wspornikowej przy wymuszeniu kinematycznym. Częstości i formy drgań własnych.

  

Zasady zaliczania przedmiotu

Przedmiot Drgania mechaniczne jest typu E według „Zasad zaliczania przedmiotów na Wydziale SiMR” i składa się z trzech części – wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej dostatecznej (3,0) oceny łącznej, obejmującej wiedzę teoretyczną (wykład), umiejętności obliczania podstawowych wielkości charakteryzujących drgania mechaniczne (ćwiczenia audytoryjne) oraz umiejętności wykonania prostych eksperymentów z zakresu drgań (ćwiczenia laboratoryjne). Wiedza i umiejętności są przedmiotem egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych, każde na oddzielną ocenę. Egzamin składa się z części zadaniowej i teoretycznej. Średnia ocena co najmniej dobra (4,0) z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych zwalnia z części zadaniowej egzaminu.

  

Materiały do pobrania (2017/2018)

Wyklad 1 (pdf, 710,79 kB)
Wykład 2 (pdf, 544,54 kB)
Wykład 3 (pdf, 729,83 kB)
Wykład 4 (pdf, 536,09 kB)
Wykład 5 (pdf, 650,16 kB)
Wyklad 6 (pdf, 674,14 kB)
Wykład 7 (pdf, 520,30 kB)
Wykład 8 (pdf, 667,33 kB)
Wykład 9 (pdf, 575,90 kB)
Wyklad 10 (pdf, 595,88 kB)
Wyklad 11 (pdf, 488,49 kB)
Wyklad 12 (pdf, 541,71 kB)
Wyklad 13 (pdf, 530,41 kB)

Materiały do pobrania (2016/2017)

Program wykładu - 2017 (pdf, 72,33 kB)
Pytania egzaminacyjne (pdf, 228,82 kB)