Drgania mechaniczne

wykład + ćwiczenia + laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia + laboratorium* (30 godz. + 15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia:  dla wykładu - egzamin (rygor E)

                               dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

                               dla laboratorium - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)*

* laboratorium tylko dla kierunku MPiMR

Punkty ECTS: 4 dla MPiMR, 3 dla MTRPiMR oraz IPEH

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

 

Program wykładu (2019) (pdf, 216,03 kB)
Program wykładu (2018) (pdf, 220,36 kB)
Literatura uzupełniająca (pdf, 269,72 kB)

   

Treść ćwiczeń audytoryjnych

1. Składanie ruchów harmonicznych. Elementy analizy harmonicznej. Układanie równań ruchu.

2. Drgania swobodne układów liniowych o jednym stopniu swobody. Obliczanie częstości własnej i logarytmicznego dekrementu tłumienia.

3. Obliczanie amplitud drgań wymuszonych siłą harmoniczną. Drgania wymuszone kinematycznie. Drgania wymuszone bezwładnościowo. Krzywe rezonansowe.

4. Badanie drgań na płaszczyźnie fazowej. Trajektorie fazowe. Punkty osobliwe.

5. Drgania swobodne układów o dwóch stopniach swobody. Częstości własne, postacie drgań własnych.

6. Drgania wymuszone. Dynamiczny eliminator drgań.

7. Drgania jednowymiarowych układów ciągłych.

   

Treść laboratorium

1. Drgania poprzeczne belki traktowanej jako układ o jednym stopniu swobody. Krzywa rezonansowa belki przy wymuszeniu siłami bezwładności niewyrównoważonych ciał wirujących.

2. Badanie drgań na płaszczyźnie fazowej. Trajektorie fazowe. Obrazy fazowe wybranych układów liniowych i nieliniowych.

3. Drgania swobodne układów liniowych o dwóch stopniach swobody. Częstości własne, postacie drgań własnych. Doświadczalne wyznaczanie częstości drgań własnych.

4. Drgania wymuszone układów o dwóch stopniach swobody. Eksperymentalne badanie dynamicznego eliminatora drgań. ( Dynamiczny-eliminator-drgań-materiały-dodatkowe)

5. Badanie drgań belki wspornikowej przy wymuszeniu kinematycznym. Częstości i formy drgań własnych.

Materiały do pobrania (2018/2019)

Materiały do pobrania (2017/2018)

Wyklad 1 (pdf, 710,79 kB)
Wykład 2 (pdf, 544,54 kB)
Wykład 3 (pdf, 729,83 kB)
Wykład 4 (pdf, 536,09 kB)
Wykład 5 (pdf, 650,16 kB)
Wyklad 6 (pdf, 674,14 kB)
Wykład 7 (pdf, 520,30 kB)
Wykład 8 (pdf, 667,33 kB)
Wykład 9 (pdf, 575,90 kB)
Wyklad 10 (pdf, 595,88 kB)
Wyklad 11 (pdf, 488,49 kB)
Wyklad 12 (pdf, 541,71 kB)
Wyklad 13 (pdf, 530,41 kB)
Wyklad 14 (pdf, 627,09 kB)
Wyklad 15 (pdf, 590,29 kB)
Literatura (pdf, 270,10 kB)

Materiały do pobrania (2016/2017)

Program wykładu - 2017 (pdf, 72,33 kB)
Pytania egzaminacyjne (pdf, 228,82 kB)