Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn

laboratorium, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, semestr 4

dla kierunku studiów: mechanika pojazdów i maszyn roboczych (wcześniej: mechanika i budowa maszyn)

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratorium (st. stac.: 30 godz., st. niestac.: 16 godz.)

Punkty ECTS: 2

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Sebastian Korczak

UWAGA, od 27 marca 2020 ćwiczenia w bieżącym semestrze realizowane są w formie zdalnej. Dla zespołów usos utworzone zostały grupy zajęciowe w aplikacji Microsoft Teams a informacje rozesłane poprzez USOSweb na adresy w domenie pw.

Strona internetowa do realizacji zdalnej ćwiczenia A-7: kliknij tutaj

Strona internetowa do realizacji zdalnej ćwiczenia A-8: kliknij tutaj

Strona internetowa do realizacji zdalnej ćwiczenia A-6: kliknij tutaj

PAiTM_instrukcja_A-9_2020 (pdf, 319,21 kB)
PAiTM_instrukcja_A-1_2019 (pdf, 424,92 kB)
PAiTM_instrukcja_A-2_2019 (pdf, 220,71 kB)
PAiTM_instrukcja_A-3_2019 (pdf, 221,79 kB)
PAiTM_instrukcja_A-4_2019 (pdf, 64,32 kB)
PAiTM_instrukcja_A-5_2019 (pdf, 66,76 kB)

Uwaga: proszę czytać całe instrukcje wraz z dodatkami.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot do 2018 roku: dr hab. inż. Zbigniew Skup, prof. PW

Zasady studiowania przedmiotów na Wydziale SiMR PW