Automatyka

wykład + ćwiczenia, studia II stopnia, semestr 1

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia (15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia: dla wykładu (rygor E), dla ćwiczeń (rygor Z1)

Punkty ECTS: 2