2017Prognozowanie stanu dynamicznego przekładni zębatej stożkowej z uwzględnieniem obciążenia maszyn górniczych - dr inż. Krzysztof Twardoch

Seminarium naukowe IPBM

Termin:11.10.2017
Temat: "Prognozowanie stanu dynamicznego przekładni zębatej stożkowej z uwzględnieniem obciążenia maszyn górniczych".
Referujący: dr inż. Krzysztof Twardoch