„Konstrukcje cienkościenne – prezentacja dorobku, doświadczeń oraz możliwości badawczych i publikacyjnych" dr inż. J. Mańkowski, dr hab. inż. P. Żach

Seminarium IPBM, 16 maja 2018, godzina 12:15, sala 3.12

   

Temat: "Konstrukcje cienkościenne - prezentacja dorobku, doświadczeń oraz możliwości badawczych i publikacyjnych".

   

Referujący: dr inż. Jarosław Mańkowski, dr hab. inż. Piotr Żach