"Modelowanie i badania dynamiki wirników osadzonych w łożyskach ślizgowych z cieczą magnetyczną" - mgr inż. Anna Głowacka

Seminarium IPBM, 09.05.2018, godz. 12.15, sala 1.5.

Temat: "Modelowanie i badania dynamiki wirników osadzonych w łożyskach ślizgowych z cieczą magnetyczną" 

Referujący: mgr inż. Anna Głowacka