dr hab. inż. Zbigniew Humienny

           

grafika1

 
Imię Zbigniew
Nazwisko Humienny
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Zakład technik wytwarzania
Numer pokoju 2.13a2
Numer telefonu 2348577
Adres email / strona internetowa zbigniew.humienny@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Metrologia wielkości geometrycznych; Tolerancje geometryczno- wymiarowe; Weryfikacja geometrii wyrobów za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej; Analiza i synteza łańcuchów geometryczno-wymiarowych.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Metrologia i zamienność – wykład

Metrologia i zamienność – ćwiczenia

Metrologia i zamienność – laboratorium

Jakość w budowie maszyn – wykład

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wkład pracy w opracowanie wzorcowego programu wykładu w zakresie specyfikacji geometrii wyrobów (GPS);

Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej
za osiągnięcia dydaktyczne (4x) i naukowe (1x);

Srebrny Krzyż Zasługi.

Wybrane publikacje

Humienny Z. (red), P.H. Osanna, M. Tamre. A. Weckenmann, L. Blunt, W Jakubiec. i inni: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – podręcznik europejski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Artykuły i referaty konferencyjne

 • Humienny Z.; Berta M.: Using Animations to Support the Understanding of Geometrical Tolerancing Concepts. 11th International Symposium on Measurement and Quality Control 2013, September 11-13, 2013, Electronic Proceedings, Cracow-Kielce, Poland.
 • Humienny Z.; Berta M.: Animation as a tool for presenting definitions of geometrical deviations. Didactics of Coordinate Metrology (ed. W. Płowucha), University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2012, p.15-24.
 • Humienny Z.; Berta M.: New multimedia geometrical tolerancing course. Proceedings of 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Electronic Proceedings, Huddersfield 2012.
 • Humienny Z., Turek P., Animated visualization of the maximum material requirement, Measurement vol. 45, Issue 10, December 2012, p. 2283–2287.
 • Berta M., Humienny Z., S. Żebrowska-Łucyk: Tolerancje geometryczne. Interpretacja z wykorzystaniem technik animacyjnych. Mechanik nr 11 2011, s. 888-892.
 • Humienny Z.: Uogólnienie wymagań maksimum materiału i minimum materiału w tolerowaniu geometrycznym. Archiwum technologii maszyn i automatyzacji. Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, Poznań 2010, v.30 nr 2, s.79-86.
 • Dudziak M., Humienny Z., Kołodziej A.: Znaczenie specyfikacji geometrii wyrobów w procesie konstruowania i wytwarzania części maszyn. Mechanik nr 5/6 2010, s. 356-366.
 • Humienny Z.: State of art in standardization in GPS area. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology vol.2, i.1 (2009) s. 1–7.
 • Humienny Z.: Tolerowanie łączące wymagania funkcjonalne i cele ekonomiczne Mechanik 11/2008, s.940-945.
 • Humienny Z., J. Bonarowski, R. Stańczuk. P. Urbaniak, Wojtczak K.: Wykorzystanie języka VisualBasic w programie Tolerancje geometryczne – definicje i wyznaczanie odchyłek. Przegląd Mechaniczny, zeszyt 7-8/2008, s.23-26.
 • Humienny Z.: Nowe możliwości tolerowania funkcjonalnego. s. 147-154 w pracy zbiorowej Współrzędnościowa technika pomiarowa. Problemy i zastosowania. (red. E. Ratajczyk i W. Jakubiec). Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2008.
 • Humienny Z.: Tolerancje geometryczne – jak mierzyć zgodnie z nowymi normami ISO, KM’2007 Kraków Pomiary - Automatyka - Kontrola, vol. 53, nr 9 bis, s.497-498, 2007.
 • Humienny Z., J. Bonarowski, R. Stanczuk. P. Urbaniak, K. Wojtczak: Edukacyjny program multimedialny Tolerancje Geometryczne – definicje i wyznaczanie odchyłek Przegląd Mechaniczny, 9S/2007, v. LXVI, s.18-23.
 • Humienny Z.: Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia – ustalenia nowej Polskiej Normy; cz. 2 Mechanik nr 4/2007, s. 295-297.
 • Humienny Z.: Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia – ustalenia nowej Polskiej Normy; cz. 1 Mechanik nr 3/2007, s. 160-164.
 • Humienny Z.: Nowe spojrzenie na tolerancje geometryczno-wymiarowe. Pomiary Automatyka Kontrola 2007, nr 1, s.27-30.
 • Humienny Z., Wilhelm R.: Evaluation of CMM According to ISO and ASME Standards. VIIth International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, seria Konferencje Nr 7, z. 22, s. 133-144, Bielsko-Biała, 2006.
 • Humienny Z.: Pomiary współrzędnościowe i normalizacja. Normalizacja vol. LXX, nr 7,s. 13-18, 2002.
Udział w projektach badawczych

Kierownik projektu Geometrical Product Specifications course for Technical Universities w programie Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej;

Kierownik grantu KBN;

Główny wykonawca w dwóch grantach KBN.

Inne

Nominowany przez Polski Komitet Normalizacyjny Ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213 Specyfikacje wymiarowe i geometryczne wyrobów oraz sprawdzanie;

Członek komitetów Naukowych czterech konferencji międzynarodowych;

Auditor Techniczny Polskiego Centrum Akredytacji;

Stypendytsta University of North Carolina (USA)
i DAAD: Uniwersyt Saarland Saarbruecken (Niemcy)

Judo 2 dan