Mgr inz. Adam Leśniewicz

             

grafika1

 
Imię Adam
Nazwisko Leśniewicz
Stopień naukowy mgr inż.
Zakład Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.6a
Numer telefonu 22 234 8683
Adres email / strona internetowa adam.lesniewicz@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

Specyfikacje geometrii wyrobów,

Analiza wymiarowa,

Tłocznictwo blach

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Warsztaty

Laboratorium technologii

Laboratorium metrologii i zamienności

TBM - projektowanie

Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne – 2004r.
  • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wkład pracy w opracowanie wzorcowego programu wykładu w zakresie specyfikacji geometrii wyrobów (GPS) – 2002r.
  • Nagrody dziekańskie i rektorskie za działalność wychowawczo dydaktyczną i statutową
Wybrane publikacje

Współautor podręczników:

1.       Praca zbiorowa (red. Humienny Z.): Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – podręcznik europejski. ISBN 83-204-2954-4, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2004, s.530.

2.       Praca zbiorowa (red. Humienny Z.): Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni technicznych. Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej, 2001, s. 382.

3.       Praca zbiorowa (ed. Humienny Z.):  Geometrical Product Specifications – Course for Technical Universities, Warsaw University of Technology Printing House, Warsaw, Poland, 2001, p. 382.

4.       Praca zbiorowa (ed. Weckenmann A.):  Geometrische Produktspezi-fikation (GPS) – Kurs für Technische Universitäten, Gruner Druck GmbH, Erlangen-Eltersdorf, Germany, 2001, s. 274. 

Udział w projektach badawczych