Dr inż. Przemysław Siemiński

        

grafika1

 
Imię Przemysław
Nazwisko Siemiński
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.14A
Numer telefonu 22-234-86-81
Adres email / strona internetowa

przemyslaw.sieminski@pw.edu.pl

http://ipbm.simr.pw.edu.pl/ztps/

ipbm.simr.pw.edu.pl/ztps/cadcam

USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe
 • konstrukcja i technologia zębatych przekładni stożkowych (szczególnie o kołowo łukowej linii zębów - Gleason);
 • systemy 3D CAD/CAM (SolidWorks, NX Siemens, EdgeCAM);
 • programowanie i obsługa obrabiarek skrawających CNC;
 • drukowanie 3D (techniki przyrostowe, szybkie prototypowanie) szczególnie metody FDM, FFF (RepRap), 3DP, PolyJet, LOM;
 • skanowanie 3D (inżynieria odwrotna).
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Studia inżynierskie, kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn”:

 • Rok 1: Warsztaty – ćwiczenie dot. obrabiarek numerycznych;
 • Rok 2: Laboratorium Zaawansowanego Modelowania Geometrycznego - ćwiczenia dot. modelowania powierzchni, części w kontekście złożenia, blach w systemach 3D CAD (SolidWorks) i programowania obrabiarek CNC (EdgeCAM);
 • Rok 2: Laboratorium Technologii – ćwiczenie dot. symulacji obróbki tokarskiej w systemie 3D CAM (EdgeCAM);
 • Rok 3, specjalność WKPI: Wykład i laboratorium: „Integracja projektowania i wytwarzania wspomagane komputerowe”.

Przedmioty dodatkowe (uruchamiane przez Dziekana SiMR):

 • "Komputerowe wspomaganie projektowania (SolidWorks)"
 • "Programowanie obrabiarek CNC (EdgeCAM)";

Ponadto prowadzenie prac przejściowych (semestralnych) i dyplomowych (oba semestry).

 • Współpraca z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w zakresie prac studentów SiMR PW
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda specjalna w IV konkursie na najlepsza pracę magisterską na Wydz. SiMR PW obronioną w roku akademickim 1999/2000. Nagroda finansowa ufundowana przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 • Nagroda II stopnia w IV konkursie na najlepsza pracę magisterską na Wydz. SiMR PW obronioną w roku akademickim 1999/2000. Nagroda finansowa ufundowana przez firmę SCANIA POLSKA S.A
 • Złota Kreda 2012 w kategorii „prowadzący ćwiczenia”.
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012.
Wybrane publikacje
 • Siemiński P., Tomczuk M.: Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wykonywanych wybranymi metodami szybkiego prototypowania. Mechanik nr 2, s 137, rok 2013
 • Siemiński P.: Wykonywanie uzębień stożkowych o kołowo-łukowej linii zębów na uniwersalnych frezarkach CNC programowanych w 3D CAM, Mechanik 85 (10), 893-895 rok 2012
 • Siemiński P.: Frezowanie zębów kół przekładni stożkowych o krzywoliniowej linii zębów na uniwersalnych obrabiarkach CNC, Mechanik 84 (2 s 147) rok 2011
 • Skawiński P., Siemiński P., Pomianowski R.: Generowanie modeli bryłowych uzębień stożkowych za pomocą symulacji oprogramowanych w systemie 3D CAD, Mechanik 84 (11), 922-924 rok 2011
 • Siemiński P., Wojs M.: Wykonanie dyszy Venturiego metodą szybkiego prototypowania zastosowane do badań w odpieniaczach akwarystycznych, Mechanik 84 (2 s 148) rok 2011
 • Siemiński P. Witkowski S.: Projekt koncepcyjny urządzenia do termoformowania tworzyw sztucznych
 • Miesięcznik Mechanik rok 2011.
 • Skawiński P., Siemiński P., Rakowiecki T.: Wykorzystywanie parametrycznych szablonów systemu 3D CAD do generowania modeli uzębień kół stożkowych, Mechanik 84 (12), 977-979 rok 2011
 • Siemiński P., Poroszewski P.: Opracowanie symulatora robota frezującego MOTOMAN UP50N z wykorzystaniem systemu Roboris Eureka, Mechanik 84 (2 s 144) rok 2011
 • Siemiński P., Denisiuk P.: Wykonanie krótkiej serii obudów z zastosowaniem drukowanego modelu wzorcowego oraz form silikonowych, Mechanik 83 (1 s 66) rok 2010
 • Skawiński P. Siemiński P.: Generowanie modeli bryłowych zębników przekładni kształtowo-obwiedniowych w naturalnych układach technologicznych, Mechanik , nr 1/S, s. 221-227, rok 2010
 • Surawski J., Siemiński P.: Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym (metody PolyJet i 3D Printing), Mechanik 82 (11 s 951) rok 2009
 • Skawiński P., Siemiński P.: Badanie śladu współpracy i generowanie wykresów ruchowych spiralnych przekładni stożkowych w środowisku programów CAD, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, rok 2008
 • Siemiński P.: Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym, Miesięcznik Mechanik, nr 12, s. 1066, rok 2008
 • Skawiński P., Siemiński P.: Przygotowanie obróbki zgrubnej w systemie Gleasona przed obróbką wykańczającą procesem HPG i HPS-S Klingenberga, Przegląd Mechaniczny Selected full texts, 34-37 rok 2008
 • Skawiński P., Siemiński P., Tarcu A., Karczewski S., Ciepierski M., Nowicki Ł.: Projekt koncepcyjny samochodu 2-osobowego z napędem elektrycznym wykorzystującego ogniwa wodorowe., Mechanik 79 (11), 924-925, rok 2006.
 • Skawiński P., Siemiński P.: Zastosowanie technologii CAD/CAM w projektowaniu i wytwarzaniu przekładni stożkowych. Mechanik, nr 1/2006.
Udział w projektach badawczych
 • Numer projektu: POIG.01.01.02-00-015/08-00; tytuł projektu: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym; program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka