Dr inż. Krzysztof Kiszka

Imię Krzysztof
Nazwisko Kiszka
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.6A
Numer telefonu 234-8683
Adres email / strona internetowa krzysztof.kiszka@pw.edu.pl
USOSweb(link)  USOSweb
Zainteresowania naukowe Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne. Metrologia  i technologia wytwarzania. Współrzędnościowa technika pomiarowa. Systemy zapewnienia i sterowania jakością.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Metrologia i Zamienność. Jakość w Budowie Maszyn.

Warsztaty. Zintegrowane Systemy Wytwarzania.

Technologia budowy maszyn.

Nagrody i wyróżnienia Nagroda Rektora PW za osiągnięcia Dydaktyczne w roku 2014 (zespołowa).
Wybrane publikacje

1. Kiszka K.: Some elements of modern ISO approach to GPS in UE training project for the specification and verification of product geometry. Machine Dynamics Research 2017.

2. Kiszka K.: New implementation toolbox for the specification and verification of product geometry according to current ISO approach (GPS&V). XXIV Ukrainian-Polish Conference on CAD in Machinery Design. Implementation and Education Issues – CADMD 2016. Lwów 20-21.10.2016.

3. Kiszka K., Hać M.: Vibrational analysis of mechanisms with regard to accuracy of link machining. Logistyka 6/2014 s. 4421-4428.

4. Kiszka K., Hać M. .: Analiza drgań mechanizmów w zależności od dokładności wykonania członów. XVIII Międzynarodowa konferencja nt.: Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu „TransComp 2014”. Zakopane 2014.

5. "Diagnoza poziomu umiędzynarodowienia Politechniki Warszawskiej wraz ze wskaźnikami umiędzynarodowienia oraz założeniami dotyczącymi systemu pomiaru odpowiadającego potrzebom jednostek Uczelni i kierownictwa Uczelni". W-wa, 2014 (współautorstwo).

6. Białas S., Humienny Z., Kiszka K.: Metrologia z podstawami specyfikacji geometrii wyrobów. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2014.  ISBN 978-83-7814-313-0.

7. Humienny Z., Kiszka K.: Metrologia i zamienność. Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, PW. Warszawa 2011. ISBN 83-89703-67-X

Udział w projektach badawczych Aktualnie udział w projekcie europejskim Geometrical Product Specification and Verification as toolbox to meet up-to-date technical requirements. Erasmus+ 2014-2020 framework Key Action 2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices” – “Strategic Partnerships.