Dr inz. Jarosław Mańkowski

  

 
Imię Jarosław
Nazwisko Mańkowski
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.7.A
Numer telefonu 8459
Adres email / strona internetowa

jaroslaw.mankowski@pw.edu.pl

www.ipbm.mankowski.net.pl

USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

Ogólnie zajmuję się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, a zwłaszcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES lub z ang. FEM - finite element method) w analizach konstrukcji.

Głównie zajmuję się analizami konstrukcji cienkościennych, w szczególności – badaniem wpływu stanów zakrytycznych na trwałość i wytrzymałość elementów i połączeń występujących w strukturach półskorupowych (z ang. semi-monocoque).

Ponad to zakres moich zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem MES w następujących dziedzinach:

 • statyczne i dynamiczne analizy wytrzymałości konstrukcji;
 • zagadnienia nieliniowe takie jak:
  • kontakt,
  • nieliniowe właściwości materiałów: materiały sprężysto-plastyczne, materiały hiperelastyczne,
  • duże odkształcenia,
  • zderzenia;
  • analizy procesów kruszenia.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych najczęściej prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Metoda Elementów Skończonych (wykład oraz laboratorium);
 • Analiza Sztywnościowo - Wytrzymałościowa Konstrukcji Maszyn (wykład oraz laboratorium;
 • Projektowania Podstaw Konstrukcji Maszyn (projekt).
Nagrody i wyróżnienia Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej - Nagroda zespołowa stopnia III za osiągnięcia naukowe w roku 2011, Warszawa 30 sierpnia 2012.
Wybrane publikacje
 • Problemy Analizy Wyboczenia Sprężystego Blach Pokrycia, Nitowanych, Półskorupowych Struktur Cienkościennych. Rozdz. 1 książki: „Symulacje Zachowania się Konstrukcji Maszyn w Zakresie Dużych Odkształceń”, praca zbiorowa pod red.: Jerzy Osiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Radom 2011, ISBN 978-83-7789-025-7
 • Wpływ Pola Ciągnień Na Wytężenie Połączeń Nitowych Dźwigarów Cienkościennych.
 • Rozdz. 2 książki: „Symulacje Zachowania się Konstrukcji Maszyn w Zakresie Dużych Odkształceń”, praca zbiorowa pod red.: Jerzy Osiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Radom 2011, ISBN 978-83-7789-025-7
 • Wpływ Średnicy i Ukształtowania brzegów otworów odciążających na siłę krytyczną i wytężenie dźwigarów cienkościennych.
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna: Techniki Komputerowe w Inżynierii, Skok k. Bełchatowa 18-21 października 2011, str. 179-180,
 • współautorzy: J. Jachimowicz, J. Osiński
 • Proposition For The Method Of Determining The Most Strenuous Piece Of Rivet Seams In Shell Air Panel Working Under The Influence Of Tension Field – Calculation Example.
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81)/2010, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, s. 53-64,
 • współautorzy: Jerzy Jachimowicz, Jerzy Osiński, Przemysław Rumianek
 • Proposal For The Method Of Determining The Most Intensive Fragments Rivet Joins Ap-Pearing The Shell Air Panels Working Under The Influence Of Tension Field.
 • Diagnostyka, Nr 3(55)/2010, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, ISSN: 1641-6414, Warszawa 2010, s. 55-62,
 • współautorzy: Jerzy Jachimowicz, Jerzy Osiński, Przemysław Rumianek
 • Strength Of Thinwalled Riveted Aircraft StructuresWorking After Overflow Critical Forces.
 • IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš 7-10 April 2010, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s.c., ISBN 978-83-911726-8-1, str. 117,
 • współautorzy: J. Jachimowicz, J. Osiński.
 • Tension Field In Thin-walled Aeronautical Girders.
 • Mechanics and Mechanical Ingineering International Journal, Poland, Łódź 2010, vol. 14, nr 2, 2010, Technical University of Łódź, ISSN 1428-1511, str. 291-308,
 • współautorzy: J. Osiński, P. Żach.
 • Pole Ciągnień W Cienkościennym Dźwigarze Lotniczym.
 • XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 7-10 września 2009, ISBN 83-914019-6-0, str. 285-288,
 • współautorzy: J. Osiński, P. Żach.
 • Analiza Wpływu Otworów „Odciążających” Na Stan Obciążenia Szwów Nitowych Na Przykładzie Analiz Dźwigara Dwupasowego.
 • XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 7-10 września 2009, ISBN 83-914019-6-0, str. 279-284,
  współautorzy: J. Jachimowicz, E. Szymczyk.
 • Analiza Zmian Konstrukcji Korpusu Reduktora Zębatego.
 • XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok – Białowieża 2009, str. 293-298,
 • współautorzy: J. Kruszka, R. Pakowski.
 • Selected Problems Concerning The Analysis Of Thin-Walled Structures With The Use Of Finite Element Method.
 • Journal Of Kones Powertrain And Transport, Europen Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2008, s. 109-118,
 • współautorzy: J. Jachimowicz, J. Osiński.
Udział w projektach badawczych

Projekt badawczy MNiSzW nr N 501 018535

Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji.

Projekt badawczy MNiSzW nr N N502 338036

Koncepcje nowych konstrukcji płyt kruszących zwiększających efektywność maszyn (wzrost wydajności, obniżenie energochłonności i obciążeń) -studia teoretyczne i doświadczalne