Dr hab.inż. Piotr Skawiński

               

grafika1

 
Imię Piotr
Nazwisko Skawiński
Stopień naukowy Dr hab. inż.
Zakład Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.14.1
Numer telefonu 22- 234 82 66; 22- 849 03 23
Adres email / strona internetowa piotr.skawinski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Konstrukcja i technologia przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba, komputerowo wspomagane wytwarzanie, obrabiarki CNC, zintegrowane systemy wytwarzania.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Technologia budowy maszyn (wykład), Komputerowo wspomagane wytwarzanie (wykład i laboratorium), Zintegrowane systemy wytwarzania (wykład i laboratorium), prace przejściowe i dyplomowe na st. I i II st.
Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrożenia przemysłowe technologii przekładni stożkowych, 1986r.

Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej:

zespołowa II st. za osiągnięcia dydaktyczne (1999),

zespołowa II st. za osiągnięcia dydaktyczne (2002),

zespołowa II st. za osiągnięcia dydaktyczne (2003),

zespołowa I st. za osiągnięcia naukowe (2007),

indywidulna II st. za osiągnięcia naukowe (2012),

Medal Komisji Edukacji narodowej (2010),

Wybrane publikacje

„Kształtowanie zarysu ostrzy na frezarkach CNC monolitycznych głowic frezowych do obróbki uzębień przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba”, Program Priorytetowy NOWE TECHNOLOGIE, Prace Naukowe, Politechnika Warszawska, z.3, str. 209-218, Warszawa 2000;

„Parametryczny trójwymiarowy model przekładni stożkowej o krzywoliniowej linii zęba jako wynik symulacji obróbki uzębienia”, Program Priorytetowy NOWE TECHNOLOGIE, Prace Naukowe, Politechnika Warszawska, zeszyt 4, str. 181-190, Warszawa 2001, (współautorstwo z P. Siemińskim);

„Generowanie w środowisku systemów CAD/CAM/CAE śladu współpracy uzębienia przekładni stożkowej o krzywoliniowej linii zęba”, Program Priorytetowy „NOWE TECHNOLOGIE”, Prace Naukowe, Politechnika Warszawska, zeszyt nr 5, str. 97 – 106, Warszawa 2002, (współautorstwo z P. Siemińskim);

„Badanie śladu współpracy uzębienia przekładni stożkowych przy pomocy adresowanej aplikacji przygotowanej w środowisku systemów CAD/CAM/CAE”, Program Priorytetowy „NOWE TECHNOLOGIE”, Prace Naukowe, Politechnika Warszawska, zeszyt nr 6, str. 17 – 26, Warszawa 2003, (współautorstwo z P. Siemińskim);

„Computer Integrated Design and Manufacturing of Spiral and Hypoid Bevel Gears”, Machine Dynamic problems, Warsaw University of Technology, Vol. 30, No 4, str.112-122, Warsaw, 2006;

„Neural classifiers in recognizing of the tooth contact of spiral and hypoid Gleason bevel gears”, Advances in manufacturing Science and technology, No 2, Vol. 36, 2012, str. 69-79;

“Technological setups of the Gleason Phoenix CNC spiral bevel and hypoid gear milling machine”, Advances in manufacturing Science and technology, No 4, Vol. 36, 2012, str. 33-45;

“Mathematic model of the modified roll for spiral bevel gears milling machine”, Advances in manufacturing Science and technology, No 2, Vol. 37, 2013, str. 59-70, (współautorstwo z M. Kretem);

„Wpływ modyfikacji odtaczania na kształt zarysu zęba zębnika przekładni stożkowej o kołowo-łukowej linii zęba”, Mechanik 05/06/2013, (współautorstwo z M. Kretem);

Udział w projektach badawczych

Międzyresortowy problem badań podstawowych nr I.2 „Metody i Środki Projektowania Automatycznego”, grupa tematyczna I.2.02 „Automatyzacja procesów produkcyjnych i technologicznych”, zadanie badawcze nr I.2.02.1 „Projektowanie optymalne geometrii ogólnej przekładni kątowej i opracowanie algorytmu obliczeń przy użyciu MC”, 1976-1979;

Uogólniony komputerowy system obliczeń przekładni stożkowych typu Gleasona, projekt badawczy nr 3 31 39 91 02, 1994;

Komputerowy system obliczeń przekładni stożkowych typu Oerlikon, projekt badawczy nr 31 311 91 01, 1994;

System CAD/CAM obliczeń konstrukcyjno-technologicznych przekładni hipoidalnych typu Oerlikon, projekt badawczy nr 7S10203006, 1996;

System CAD/CAM obliczeń konstrukcyjno-technologicznych przekładni stożkowych wykonywanych według metody CYKLOPALLOID firmy Klingelnberg, projekt badawczy nr 7 T07D 028 09, 1996;

Analiza wpływu czynników technologicznych na jakość przekładni stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba, 2000r., projekt badawczy nr 7 T07D 021 12 2000;

Program Priorytetowy NOWE TECHNOLOGIE (1997-2001), Projekt Kluczowy „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kierownik zespołu w Zakładzie Technik Wytwarzania. Projekt jest prowadzony w latach 2009-2015.