Ważniejsze osiągnięcia

• opracowanie czterech monografii naukowych
• opracowanie sześciu podręczników akademickich
• wypromowanie 6 doktorów nauk technicznych
• wypromowanie dr habilitowanego (Piotr Skawiński – w 2012 roku)