Działalność Naukowo-Badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:
• konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba
• komputerowo wspomaganego wytwarzania
• szybkiego prototypowania
• pomiarów wielkości geometrycznych(maszyna CMM)
• systemów zarządzania jakością
• zastosowania metod numerycznych w budowie maszyn, w szczególności Metody Elementów Skończonych
• zastosowania materiałów o właściwościach hiperelastycznych w budowie maszyn: elastomery, pianki, gąbki, żele
• recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji