dr inż. Krzysztof Twardoch

      

Imię Krzysztof
Nazwisko Twardoch
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 2.14.2
Numer telefonu +48 22 234 85 24
Adres email / strona internetowa krzysztof.twardoch@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb PW

Zainteresowania naukowe

i inżynierskie

Informatyka techniczna » Techniki informacyjne

 • Programowanie » Projektowanie aplikacji naukowych i inżynierskich © desktopowych, webowych i mobilnych
 • Analiza numeryczna » Symulacja komputerowa
 • Algorytmika » Algorytmy & Struktury danych
 • AI » ML » DL » NN | NLP | EA » GA
 • Data Science » Data Mining » Big Data
 • Systemy baz danych » Systemy przetwarzania i wymiany danych » Chmura obliczeniowa (cloud computing) » IoT

Inżynieria mechaniczna

 • Mechanika komputerowa (computational mechanics, CM)
 • Modelowanie geometryczne, matematyczne i numeryczne w zagadnieniach mechaniki i budowy maszyn
 • Systemy komputerowo zintegrowanego projektowania, konstruowania, wytwarzania oraz zarządzania danymi i informacjami o produkcie, CAD/CAM/CAE/CIM/PDM/MES
 • Zastosowania MES (FEM/FEA) w statycznej i dynamicznej analizie wytrzymałości konstrukcji (w tym zagadnienia nieliniowe) oraz w badaniu i optymalizacji topologii
 • Metody optymalizacji konstrukcji i układów mechanicznych
 • Układy dynamiczne i aplikacje » Chaos deterministyczny
 • Geometria wykreślna, grafika inżynierska i komputerowa » zagadnienia geometryczne w praktyce inżynierskiej

Konstrukcja, technologia i dynamika przekładni stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Studia I stopnia (inżynierskie)

kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

 • Techniki komputerowe, TK –> C/C++ (sem.1)
 • Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej I, PZK z EGW I (sem.1)
 • Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej II, PZK z EGW II (sem.2)
 • Modelowanie geometryczne, MG (sem.2)
 • Zaawansowane modelowanie geometryczne, ZMG (sem.3)
 • Rozwiązywanie kompleksowych problemów, RKP (sem.5)
 • Projektowanie technologii budowy maszyn, Proj.TBM (sem.5)
 • Metoda Elementów Skończonych, MES (sem.5)
 • Podstawy MES (sem.6)
 • Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn, AS-WKM (sem.6)
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie, CAM (sem.6)
 • Integracja projektowania i wytwarzania, IPiW (sem.6)

Studia II stopnia (magisterskie)

kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

 • Zintegrowane systemy wytwarzania, CIM (sem.1)

 

Promotorstwo prac przejściowych (studia I i II stopnia)

Promotorstwo prac dyplomowych (studia I i II stopnia)

 

Nagrody i wyróżnienia
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, pt. „Prognozowanie stanu dynamicznego przekładni zębatej stożkowej z uwzględnieniem obciążenia maszyn górniczych” (2016)
 • CERTIFIKÁT PROGRES 3 of the final of the international competition of PhD dissertations „The Competition for the Best Dissertation Defended in 2016” – Category: Competitive Engineering, Materials Research. 4th place (ex aequo) having submitted the Ph.D. dissertation entitled “Prediction the dynamic state of bevel gear transmission system taking into account the load of mining machinery”
 • Nagroda Rektora PŚ indywidualna III stopnia za osiągniecia naukowe (2017)

Wybrane publikacje:

Artykuły z czasopism

Rozdziały z książek i monografii

Konferencje

Twardoch Krzysztof » Repozytorium Politechniki Śląskiej uporządkuj wg: [ rok/typ ]

 

 1. Skowronek P., Twardoch K., Skawiński P., Żołnierz M., 2019, Strenghth analysis of hip joint replacement revision implant, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 57, 1, 235–248
 2. Michalak A., Twardoch K., Wyłomańska A., Zimroz R., 2017, Modelowanie obciążenia układu napędowego ścianowego przenośnika zgrzebłowego, [w:] Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, t.1: Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie, Monografia, Kotwica K. (Red.), Lędziny, Kraków, 63-71 [streszczenie, s.8]
 3. Filipowicz K., Kuczaj M., Kwaśny M., Twardoch K., 2017, Safety of mining machinery drives – selected issues, [in:] Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering, 3 (531), 93-102 [EN], 103-112 [PL]
 4. Twardoch K., Żołnierz M., 2017, Evaluation of the tooth contact in bevel gear as a problem of the contact issue of spiral teeth, [BoA:] CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems, CADMD 2017 – XXV Polish-Ukrainian Conference, Bielsko-Biała 20-21.10, 43-45
 5. Twardoch K., Żołnierz M., 2017, Identyfikacja śladu współpracy przekładni zębatej stożkowej z zastosowaniem MES, [w:] Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych, TEMAG 2017 – XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 19-21.10, Biblioteka TEMAG, 25, 225-231 [streszczenie, s.15]
 6. Twardoch K., Kwaśny M., Czernik G., 2017, Wyznaczanie współczynnika zastosowania KA dla przekładni pracujących w napędach maszyn górniczych, [w:] Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych, TEMAG 2017 – XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 19-21.10, Biblioteka TEMAG, 25, 209-223 [streszczenie, s.15]
 7. Twardoch K., Skawiński P., 2017, Geometrical problems in CAD/CAM/CAE practice by the example of the machining process modeling of spiral bevel gears, [BoA:] Proceedings of 24th Conference Geometry Graphics Computer, CGGC, Lodz 3-6.07, 70-72 [PL], 73-75 [EN]
 8. Twardoch K., Nawrat A., 2017, Wpływ podziałki między-segmentowej na współpracę koła napędowego z zębatką o owalnym przekroju sworzni w mechanizmie posuwu 2BP – analiza MES, [w:] Systemy wspomagania w inżynierii produkcji: Zagadnienia Energomaszynowe i Bezpieczeństwo w górnictwie, 6, iss.2, 283-300
 9. Twardoch K., 2015, System symulacji dynamicznej przekładni zębatej stożkowej „DSS-BevelGear”, [w:] Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych, TEMAG 2015 – XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 21-23.10, Biblioteka TEMAG, 23, 193-203
 10. Twardoch K., 2014, Cyfrowe modelowanie geometryczne zarysu zębów z zastosowaniem metodologii CAD, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Transport, 82 (1903), 271-279
 11. Twardoch K., 2013, Złożoność obliczeniowa algorytmu rozwiązywania modelu matematycznego przekładni zębatej stożkowej, [w:] Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych, TEMAG 2013 – XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 23-25.10, Biblioteka TEMAG, 21, 319-326 [streszczenie, s.21]
 12. Lohrengel A., Kramarczyk W., Kruk R., Twardoch K., Wieczorek A., 2011, Modelowanie zjawisk dynamicznych w przekładniach zębatych z wykorzystaniem metody elementów sztywnych, [w:] Górnictwo i Geologia, 6, z.3, 115-126
Udział w projektach badawczych

Kierowanie pracami naukowo-badawczymi:

 1. Analiza wpływu zmienności obciążenia zewnętrznego na stan dynamiczny przekładni zębatej stożkowej w układzie napędowym maszyn górniczych. Grant służący rozwojowi Młodych Naukowców na Wydziale Górnictwa i Geologii – realizowany w latach 2012-2013. (BKM-307/RG-2/2012)
 2. Identyfikacja cech funkcjonalnych i trwałości układów napędowym maszyn roboczych. Badania kierunkowe realizowane w latach 2012-2013. (BK-281/RG-2/2012)
 3. Doświadczalno-teoretyczna identyfikacja trwałości przekładni zębatych dużych mocy. Trwałość przekładni zębatych w układach napędowych przenośników zgrzebłowych. Badania kierunkowe realizowane w 2007 r. (BK-272/RG-2/2007)
 4. Wpływ obciążenia zewnętrznego przekładni zębatych stożkowych na międzyzębne siły dynamiczne. Badania własne – projekt realizowany w 2006 r. (BW-465/RG-2/2006)

Udział w pracach i projektach naukowo-badawczych:

 1. Doświadczalno-teoretyczna identyfikacja trwałości przekładni zębatych dużych mocy. Etap 2009. Badania kierunkowe realizowane w 2009 r. (BK-246/RG-2/2009)
 2. Doświadczalno-teoretyczna identyfikacja trwałości przekładni zębatych dużych mocy. Etap 2008. Badania kierunkowe realizowane w 2008 r. (BK-280/RG-2/2008)
 3. Teoretyczna i doświadczalna identyfikacja obciążeń dynamicznych w zazębieniach kół przekładni napędów maszyn górniczych. Projekt badawczy własny 4T12A05129 – realizowany w latach 2005-2006. (PBU-88/RG-2/2005)
Pełnione funkcje

Lata 2019 -

 1. Członek Komitetu Organizacyjnego Dnia Wydziału SiMR PW

Lata 2012 – 2016

 1. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TEMAG

Lata 09.2005 - 08.2007

 1. Z-ca przewodniczącego URSD PŚ – Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej
 2. Przedstawiciel Doktorantów w Senacie PŚ
 3. Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki PŚ
 4. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów PŚ

Lata 03.2006 - 08.2007

 1. Przewodniczący Samorządu Doktorantów WGiG PŚ
 2. Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Wydziału
 3. Członek Wydziałowej Komisji ds. Stypendiów za wyniki w nauce oraz świadczenia pomocy materialnej dla Doktorantów

Lata 10.2000 - 09.2004

 1. Przewodniczący Koła Naukowego Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn, KiEM
 2. Członek Samorządu Studenckiego WGiG PŚ