Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

  

grafika1

 
 Imię Jerzy
Nazwisko Pokojski
Stopień naukowy prof. dr hab. inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 4.1.7
Numer telefonu 22 234 8248
Adres email / strona internetowa jerzy.pokojski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe knowledge-based engineeering, knowledge engineering, personal knowledge management, computer aided decision making, mechanical engineering
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Techniki komputerowe (wykład, laboratorium), Teoria konstrukcji, Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich,
Nagrody i wyróżnienia  
Wybrane publikacje
 • J. Pokojski, K. Szustakiewicz, Extended KBE – Scenario of an Application Development. In J. Stjepandic, G. Rock, C. Bil, Concurrent Engineering Approaches for Sustainable Product Development in a Multi_Disciplinary Environment. Proceedings of the 19th International Conference on Concurrent Engineering, Springer, 2012, pp. 291-302
 • J. Pokojski, S. Fukuda, Models, methods and tools in modern concurrent engineering. Advanced Engineering Informatics, 26 (2012) 762. Editorial.
 • Pokojski J, Gil M, Szustakiewicz K.: Extended KBE in Mechanical Engineering- discussion of concepts, In: Improving Complex Systems Today: Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, by Daniel D. Frey, Shuichi Fukuda and Georg Rock, pp. 267-274 ,2011
 • Pokojski J, Gil M, Szustakiewicz K.: Extended KBE in Mechanical Engineering- discussion of solutions, In: Improving Complex Systems Today: Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, by Daniel D. Frey, Shuichi Fukuda and Georg Rock, pp. 275-284 , 2011
 • Gil M., Pokojski J., Skotnicki S., Szustakiewicz K.: Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska, ISBN 83-89703-69-6, pp. 1-150, 2011
 • Pokojski J., Gil M., Szustakiewicz K. Engineering Knowledge Modeling in Design. New World Situation: New Directions in Concurrent Engineering: Proceedings of the 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Editors: Jerzy Pokojski, Shuichi Fukuda, Józef Salwiński, Springer-Verlag, 2010, pp. 257-266.
 • Jerzy Pokojski, Shuichi Fukuda, Józef Salwiński, (editors), New World Situation: New Directions in Concurrent Engineering: Proceedings of the 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering (Advanced Concurrent Engineering), Springer-Verlag, 2010. 
 • Shuo-Yan Chou, Amy Trapey, Jerzy Pokojski, Shana Smith (editors): Global Perspective for Competitive Enterprise, Economy and Ecology, Proceedings of the 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Spriger-Verlag, 2009,
 • Pokojski J., Cichocki P.: Intelligent Personal Assistant Concept in Context of Fault Analysis. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 14, No 4, 2007, ss. 591-600
 • Pokojski J.: Personal Knowledge Management in Engineering Design – Issues, Concepts and Applications, Keynote presentation - 5th Workshop on Challenges in Collaborative Engineering, Cracow 2007, opublikowane w: GI-Edition Lecture Notes in Informatics, Pawlak, Sandkuhl, Cholewa, Indrusiak (Eds.) CCE Workshop 2007, vol. P-120, ss. 9-20.
 • J. Pokojski (red.): Inteligentne Wspomaganie Procesu Integracji Środowiska do Komputerowo Wspomaganego Projektowania Maszyn. WNT, Warszawa, 2000.
 • P. Cichocki, J. Pokojski (komentarz): Metodyka przechowywania wiedzy projektowej w budowie maszyn. Wyd. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska, 2001.
 • J.Pokojski (red): Zastosowanie metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa, 2003.
 • J. Pokojski: IPA (Intelligent Personal Assistant) – Concepts and Applications in Engineering. Springer Verlag, 2004.
 • J. Pokojski: Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa, 2005.
 • G. Linkiewicz, W. Marowski, J. Pokojski : Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym. WNT, Warszawa, 2007.
Udział w projektach badawczych
 • Projekt badawczy 4T07C 002 27 Ministerstwa Nauki pod tytułem „Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym, 2004-2007, kierownik projektu, wkład własny: 15%
 • Projekt badawczy N N502 393235 Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn, 2008-2011, kierownik projektu, wkład własny: 30 %,
 • Projekt PBZ-KBN-105/T10/2003 pt. „Zintegrowany, dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych“, 2005-2008. Politechnika Warszawska. Wykonawca.