Mgr inż. Janusz Bonarowski

   

grafika1

 
Imię Janusz
Nazwisko Bonarowski
Stopień naukowy mgr inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 4.1.1
Numer telefonu (22) 234-8777
Adres email / strona internetowa

janusz.bonarowski@pw.edu.pl

    

Strona internetowa Janusza Bonarowskiego z przydatnymi informacjami

  

USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

Tworzenie aplikacji inżynierskich w języku Visual Basic.

Zagadnienia integracji aplikacji w rutynowym projektowaniu maszyn

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Techniki Komputerowe – Laboratorium

Podstawy Modelowania Geometrycznego – Laboratorium

Wybrane publikacje
 • Bonarowski J., Aspekty zarządzania wiedzą we wspomaganiu prac inżynierskich, Materiały XV Konferencji nt. "METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO", Kazimierz Dolny, 12 - 14 października 2005.
 • Sobolewski J. Z., Bonarowski J., CAD przekładni śrubowych z osiowo-czołowym systemem obiegu kulek, Materiały XV Konferencji nt. "METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO", Kazimierz Dolny, 12 - 14 października 2005
 • Bonarowski J., Majewski P., Ocioszyński J., Aplikacja doboru źródeł energii hybrydowego elektromechanicznego napędu koparki hydraulicznej, Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Badania symulacyjne w technice samochodowej. Kazimierz Dolny 2005 (30 maja - 1 czerwca 2005).
 • Pokojski J., Linkiewicz G., Jusis J., Bonarowski J., Aplikacja wspomagająca kosztorysowanie procesów obróbki skrawaniem, MECHANIK nr 11/2004, str. 757-758. (III Forum ProCAX, Jedlnia 2004)
 • Bonarowski J., Galas P., Humienny Z., Wirtualny mikrometr, Materiały XIV Konferencji "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo", IPBM PW, Warszawa, 19-21 listopada 2003.
 • Marowski W., Jusis J., Bonarowski J., Database representation of the design process history, International Conference on COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING Advanced Design and Management, CIM 2003, Wisła, str. 353-360.
 • Bonarowski J., Osiński Z., Symulacyjne badanie tłumienia drgań wymuszonych dowolnym nieliniowym oporem wiskotycznym, Prace IPBM PW, Zeszyt Nr 21, Warszawa 2001 (str. 39 - 45).
 • Bonarowski J., Kozicki B., Prototype implementation of computer knowledge base system for machine parts design process, Materiały: V Polsko - Słowacka Konferencja Naukowa, "SYMULACJA KOMPUTEROWA W PROJEKTOWANIU MASZYN", Wierzba, 24-26 września 2000.

książki

 • Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Rohatyńskiego, Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, wybrane zagadnienia, Zielona Góra 2005, Bonarowski J., Kozicki B., Projektowanie sprzęgieł ciernych w środowisku rozproszonym, str. .163-167
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Wróbla, Technika komputerowa dla mechaników. Laboratorium (rozdział 3 i 5), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie III zmienione, Warszawa 2004
 • Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki, Techniki komputerowe, Politechnika Warszawska Warszawa 2010, (rozdziały 3. Arkusz kalkulacyjny, 5. Visual Basic)
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Pokojskiego, Zastosowanie metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn, (rozdział 4.6 i 6), WNT, 2003.
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Pokojskiego, Inteligentne Wspomaganie Procesu Integracji Środowiska do Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn, (rozdział 5) WNT, 2000.
 • Marowski Witold [red.], Inżynierskie bazy danych w projektowaniu maszyn, (podrozdział 5.5), Wydawnictwo NT, Warszawa 2000
Udział w projektach badawczych
 • Grant KBN , nr 8 T07C 033 20. Zastosowanie technologii "case based reasoning" w projektowaniu maszyn, , okres: 01.02.2001-31.12.2003, , udział 10%.
 • Grant KBN , nr 7 T07C 020 13. Inteligentne wspomaganie procesu integracji środowiska do komputerowo wspomaganego projektowania maszyn, okres: 07.07.1997-30.06.2000, udział 10%
 • Grant KBN , nr 7 T07C 008 12. Integracja inżynierskich baz danych w procesie projektowania maszyn, okres 02.07.1997-30.06.2000, udział 10%.
 • Grant KBN , nr 9 T12D 001 17. Badania modelowe i eksperymentalne układu skrętnego silnika tłokowego, kierownik: dr hab. inż. Marian Jeż, okres: 1.08.1999 – 31.07. 2002, Instytut Lotnictwa, udział 15%.
 • Grant KBN , nr 7 T07C 020 10. Komputerowo wspomagane projektowanie przekładni falowych, okres 10.01.1996 - 30.12.1998
 • Grant KBN , nr 8 T07C 018 20. Badania dwustopniowych przekładni falowych w celu oceny i poprawy ich jakości, okres 15.01.2001-30.12.2002
 • Grant KBN , nr 4 T07C 002 27. Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym, okres 28.10.2004 - 27.10.2007
 • Grant KBN , nr 5 T07C 018 25. Elektryczny i hybrydowy elektromechaniczny napęd koparek hydraulicznych (obliczenia teoretyczne, badania doświadczalne)., okres 23.10.2003 - 22.10.2006