Mgr inż. Bogusław Kozicki

   

grafika1

 
Imię Bogusław
Nazwisko Kozicki
Stopień naukowy mgr inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju `4.1.5
Numer telefonu 22 234 8625
Adres email / strona internetowa boguslaw.kozicki@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (CAD) w projektowaniu maszyn.

Tworzenie aplikacji inżynierskich.

Zagadnienia integracji i customizacji aplikacji inżynierskich.

Wykorzystanie systemów UNIX'o podobnych i Internetu w pracy inżyniera mechanika.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Technika komputerowa dla Mechaników

Podstawy modelowania geometrycznego

Zaawansowane modelowanie geometryczne

Programowanie i programy użytkowe

Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich

Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej

Wybrane publikacje

Książki

G. Linkiewicz, W. Marowski, J. Pokojski : Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym. WNT, Warszawa, 2007.

J.Pokojski (red): Zastosowanie metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa, 2003.

J. Pokojski (red.): Inteligentne Wspomaganie Procesu Integracji Środowiska do Komputerowo Wspomaganego Projektowania Maszyn. WNT, Warszawa, 2000.

Referaty

Bonarowski j., Jusis J., Kozicki B., Modelowanie wirtualnego biura projektowego, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa MiS-5 Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 23-27 czerwca 2008, str. 261-264.

Kozicki B. Znaczenie systemów PDM dla pracy grupowej w projektowaniu maszyn, XI Międzynarodowa Szkoła Komputerowo Wspomaganego Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2007, str. 295-304.

Kozicki Bogusław: Koncepcja biblioteki sparametryzowanych modeli geometrycznych w środowisku rozproszonym. XV Konferencja: Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska. Zbiór referatów, Kazimierz Dolny, 2005, s. 199-206.

Bonarowski J., Kozicki B.: Projektowanie sprzęgieł ciernych w środowisku rozproszonym, Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Wybrane zagadnienia, Redakcja Ryszard Rohatyński, Zielona Góra, s. 163-167, 2005

Linkiewicz G., Kozicki B., Jusis J.: Feature-based design in a case based reasoning environment for small and medium-sized companies. Computer Integrated Manufacturing, Advanced Design and Management, WNT, Warszawa, pp. 312-319, 2003

Kozicki B.: Metody łączenia relacyjnej bazy danych z serwerami WWW, XIII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska. Zbiór referatów, Warszawa, s. 199-206, 2001

Kozicki B.: Integracja bazy danych Microsoft Access z Microsoft Internet Information Server, XIII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska. Zbiór referatów, Warszawa, s. 189-198, 2001

Bonarowski J., Kozicki B.: Prototype implementation of computer knowledge base system for machine parts design process, Proceedings of the 5th Polish – Slovak Scientific Conference on „Computer Simulation in Machine Design”, Wierzba, pp. 13-18, 2000

Bonarowski J., Kozicki B.: Inteligentny asystent osobisty wspomagający proces projektowania wału, XII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska. Zbiór referatów, Warszawa, s. 51-54, 1999

Kozicki B., Sobolewski J. Z. Nakładka programowa na system AUTOCAD wspomagająca projektowanie przekładni śrubowej kulkowej, XII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska. Zbiór referatów, Warszawa, s. 153-159, 1999

Bonarowski J., Kozicki B.: Intelligent Personal Assistant Supporting Process of Machine Shafts Design, Proceedings of 6th Artificial Intelligence in Structural Engineering, European Group for Structural Engineering Applications of Artificial Intelligence, (EG SEA AI), pp. 211-214, Wierzba’99, Warszawa, WNT, 1999

Bonarowski J., Kozicki B.: Inteligentny asystent osobisty dla systemu projektowania wału, Materiały: VII Polsko-Ukraińska konferencja nt. „CAD w Budowie Maszyn: problemy wdrażania i nauczania”, Warszawa, s. 13-17, 1999

Kozicki B.: Analiza możliwości zastosowania wybranych programów systemu Unix i technologii Internetu dla potrzeb komputerowego wspomagania procesu projektowego, Materiały: VII Polsko-Ukraińska konferencja nt. „CAD w Budowie Maszyn: problemy wdrażania i nauczania”, Warszawa, s. 79-86, 1999

Udział w projektach badawczych

Projekt badawczy 4T07C 002 27 Ministerstwa Nauki pod tytułem „Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym, 2004-2007.

Trzyletni zespołowy projekt KBN Nr 8 T07C 033 20 pt. „Zastosowanie technologii „case based reasoning” w projektowaniu maszyn”, 2000-2003.

Trzyletni zespołowy projekt KBN Nr 7 T07C 020 13 pt. „Inteligentne wspomaganie procesu integracji środowiska do komputerowo wspomaganego projektowania maszyn”, 1997-2000.

Trzyletni zespołowy projekt KBN Nr 7T07 C 008 12 pt. „Integracja inżynierskich baz danych w procesie projektowania maszyn”, 1997-2000.

Projekt badawczy Nr 3P 402 001 07. Inteligentne bazy danych dla systemów komputerowo wspomaganego projektowania. 1994-1996.