Dr inż. Stanisław Skotnicki

p.o. Kierownika Zakładu Technik Komputerowych

grafika1

 
Imię Stanisław
Nazwisko Skotnicki
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 4.1.6
Numer telefonu 22 234 8621
Adres email / strona internetowa stanislaw.skotnicki@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

CAD

Modelowanie geometryczne 2D i 3D

Programowanie obiektowe

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Systemy CAD – modelowanie geometryczne (wykład)

Podstawy modelowania geometrycznego (laboratorium)

Zaawansowane modelowanie geometryczne (laboratorium)

Zaawansowane zastosowanie systemów CAD (wykład)

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe 2000.

Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe 2003.

Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe 2007.

Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe 2008.

Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe 2010.

Wybrane publikacje Gil M., Pokojski J., Skotnicki S., Szustakiewicz K.: Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska, ISBN 83-89703-69-6, pp. 1-150, 2011
Udział w projektach badawczych

Pokojski J., Gil M., Skotnicki S., Szustakiewicz K., Szustakiewicz K., Bekasiewicz T.: „Opracowanie aplikacji wspomagającej projektowanie schodów spiralnych współpracującej z systemem AutoCAD 2006”; praca wykonana dla firmy POLIMEX- MOSTOSTAL Siedlce S.A. 2006-2008; wkład własny: 35%.

Projekt badawczy 4T07C 002 27 Ministerstwa Nauki pod tytułem „Komputerowe wspomaganie projektowania w środowisku rozproszonym, 2004-2007, wykonawca, wkład własny: 5%

Projekt badawczy N N502 393235 Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn, 2008-2011, wykonawca, wkład własny: 5 %,