Dr inż. Bogumił Chiliński

  

 
Imię Bogumił Daniel
Nazwisko Chiliński
Stopień naukowy doktor inżynier
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 4.1.9
Numer telefonu 22 234 87 70
Adres email / strona internetowa bogumil.chilinski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe
 • Geometria różniczkowa,
 • Topologia,
 • Modelowanie układów dynamicznych,
 • Układy równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych,
 • Dynamika ośrodków ciągłych,
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn I i II,
 • Laboratorium Pomiary Wielkości Dynamicznych,
 • Ćwiczenia Wytrzymałość Materiałów,
 • Ćwiczenia Mechanika Ogólna I i II,
 • Ćwiczenia Drgania Mechaniczne.
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda drugiego stopnia za pracę pt. „Propozycja zwiększenia trwałości i nośności łożyska tocznego pracującego w ruchu wahadłowym” w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2010/2011 na wydziale SIMR,
 • Nagroda rzeczowa ufundowana przez RENAULT Polska S.p. z o.o. za pracę pt. „Propozycja zwiększenia trwałości i nośności łożyska tocznego pracującego w ruchu wahadłowym” w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2010/2011 na wydziale SIMR,
Wybrane publikacje
 • Chiliński B. Badania eksperymentalne układu łożyskowego z bieżnią pośrednią.
 • Chiliński B. Propozycja układu łożyskowego do pracy w ruchu wahadłowym.
 • Chiliński B. Wybór symptomu diagnostycznego na podstawie analizy modelu matematycznego.
 • Chiliński B. Analysis of disturbance torque influence on critical state in rotational systems.
 • Chiliński B., Markuszewski D. Określanie cech konstrukcyjnych masztów kompozytowych stosowanych w jachtach żaglowych.
 • Chiliński B., Szewczyk M. Równania ruchu statku – obliczenie stateczności jachtu.
 • Chiliński B., Układ łożyskowy z bieżnią pośrednią.
 • Chiliński B., Markuszewski D. Koncepcja konstrukcji symptomu diagnostycznego na podstawie własności rozwiązania równań opisujących model diagnozowanego obiektu.
 • Chiliński B., Markuszewski D. O możliwości identyfikacji nieliniowego modelu belki z materiału kompozytowego z wykorzystaniem metod małego parametru
 • Chiliński B., Kształtowanie zarysu wału z wykorzystaniem kryterium sztywnościowego i dynamicznego,
Udział w projektach badawczych
 • Wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej i drganiowej płyt ściennych i podłogowych w ramach grantu badawczego