Ważniejsze osiągnięcia

• opracowanie 10 monografii i 3 skryptów akademickich
• w obrębie ostatnich 10 lat realizacja 5 projektów badawczych z zakresu problematyki badawczej Zakładu
• wypromowanie 14 doktorów nauk technicznych
• współpraca w przygotowaniu i uruchomieniu:
• studiów na kierunku "edukacja techniczno-informatyczna”
• studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunkach: „komputerowo wspomagane projektowanie”, „ergonomia i bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy”
• studiów podyplomowych na kierunku „komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego”