Działalność Naukowo-Badawcza

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich:
• Wykorzystanie systemów CAD do modelowania geometrycznego części i zespołów maszyn.
• Budowa aplikacji do wspomagania prac inżynierskich za pomocą obiektowych języków programowania.
• Tworzenie inżynierskich baz danych.
• Systemy oparte na wiedzy w projektowaniu maszyn.