dr inż. Radosław Pakowski

 

 
Zakład: Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju: 0.014 – Pracownia Wibroakustyki lub 4.2
Numer telefonu: +48 22 234-82-76
Adres email: radoslaw.pakowski@pw.edu.pl
Strona internetowa:

poczta.simr.pw.edu.pl/~rpakow/index.html

(poprzedni adres to: https://www.simr.pw.edu.pl/~rpakow/index.html)

Konsultacje: informacje o konsultacjach dostępne na ww. stronie
USOSweb: Informacje "związane" w systemie USOS
Prowadzone
 zajęcia dydaktyczne:

    Obecnie:

7. Podstawy Projektowania Konstrukcji Cienkościennych
    (wykład dla specjalności Konstrukcje Cienkościenne)

6. Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn I

5. Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn II

4. Projektowanie Napędów Mechanicznych

3. Projektowanie Podstaw Zapisu Konstrukcji z Elementami Geometrii Wykreślnej

2. Laboratorium Modelowania i Badania Maszyn
    (wybrane ćwiczenia)

1. Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych
    (wybrane ćwiczenia) 

Kiedyś:

9. Podstawy Zapisu Konstrukcji
    (wykład)
8. Maszynoznawstwo ogólne
    (wykład)
7. Projektowanie Podstaw Zapisu Konstrukcji
6. Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn III
5. Prace semestralne
    (studia niestacjonarne - "zaoczne")
4. Prace przejściowe
    (studia niestacjonarne - "zaoczne")
3. Laboratorium Analizy Sygnałów
    (wybrane ćwiczenia)
2. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn
    (wybrane ćwiczenia)
1. Zajęcia warsztatowe

Nagrody, dyplomy
 i wyróżnienia:

11. Nagroda indywidualna stopnia III
za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2016-2017 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2018 r.

10. Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2015 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 31.08.2016 r.

9. Dyplom Uznania za owocną pracę i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia − przyznany przez Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych prof. dr. hab. inż. Stanisława Radkowskiego dn. 29.06.2016 r.

8. Nagroda zespołowa stopnia II
za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2012-2013 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2014 r.

7. Nagroda zespołowa stopnia II
za osiągnięcia naukowe w roku 2006 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2007 r.

6. Nagroda zespołowa stopnia III
za osiągnięcia naukowe w roku 2005 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 02.10.2006 r.

5. Nagroda zespołowa stopnia III
za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2002 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2003 r.

4. Nagroda zespołowa stopnia II
za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2001 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 30.08.2002 r.

3. Nagroda zespołowa stopnia II
za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2000 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2001 r.

2. Nagroda zespołowa stopnia I
za osiągnięcia naukowe w roku 2000 − przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dn. 01.10.2001 r.

1. Dyplom im. Prof. Ludwika Müllera
za przygotowanie i wygłoszenie referatu − przyznany przez Komitet Naukowy XXVII Ogólnopolskiego Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN dn. 04.03.2000 r.

Zainteresowania naukowe:

 Diagnostyka maszyn

 Dynamika maszyn

 Wibroakustyka

 Analiza sygnałów

Wybrane publikacje
(do 2015 r.):

7. R. Pakowski (red. naukowa), J. Mańkowski, B. Chiliński: Badania i analiza dynamiki układów przenoszenia mocy z wałami spajanymi. WITE−PIB Radom; Warszawa-Radom 2015; Wyd. II uzupełnione;
ISBN 978-83-7789-282-4

6. R. Pakowski, J. Mańkowski, B. Chiliński: Badania i analiza dynamiki układów przenoszenia mocy z wałami spajanymi. WITE−PIB Radom; Warszawa-Radom 2014;
ISBN 978-83-7789-282-4

5. Z. Dąbrowski, R. Pakowski: „Maszynoznawstwo”; Warszawa 2013;
ISBN 83-89703-92-0

4. M. Hać (red.): Laboratorium Modelowania i Badań Maszyn (skrypt) − Rozdział 7 pt. Przekładnia zębata jako generator i wzmacniacz drgań mechanicznych – WPW; Warszawa 2010;
ISBN 978-83-7207-908-4

3. P. Deuszkiewicz, S. Dobrociński, J. Dziurdź, L. Flis, A. Grządziela, R. Pakowski, C. Specht: Diagnostyka wibroakustyczna okrętowych turbinowych silników spalinowych, Radom: WITE−PIB 2009, Rozdz. 5 i 6;
ISBN 978-83-7204-789-2

2. W. Batko, Z. Dąbrowski (red. naukowa): Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych − cz. II (zastosowania techniczne), Radom: WITE−PIB 2006, Rozdz. 1;
ISBN 83-7204-546-1

1. Z. Dąbrowski, S. Radkowski, A. Wilk (red. naukowa): DYNAMIKA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH − Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym, ITE Radom 2000, Rozdz. 8.7 i 8.9;
ISBN 83-7204-151-2

Wybrane projekty
i prace badawcze (do 2016 r.):

10. Projekt nr PBS1/B6/11/2012
(realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych):
„Małogabarytowe wysokowytrzymałe tłumiki drgań skrętnych wału korbowego wielocylindrowych tłokowych silników spalinowych”; 2016; 5%.

9. Projekt badawczy nr N N509 573639:
„Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi"; 2014; 8÷10%.

8. Projekt rozwojowy nr O R00009611:
„Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym przeznaczonych do rozmów o charakterze niejawnym – zalecenia do ich budowy; technologia tłumienia fal akustycznych przenoszonych drogą powietrzną i drganiami konstrukcyjnymi obiektów" 2013; ~5%.

7. Projekt badawczy nr N N509 403535:
„Diagnostyczny system wibroakustyczny jako uzupełnienie systemu OBD silników wysokoprężnych"; 2012; 8÷10%.

6. Projekt badawczy nr N N509 403536:
„Nowoczesne technologie spajania jako czynnik kształtujący własności dynamiczne układów przenoszenia mocy"; 2012; kierownik, 20÷25%.

5. Projekt badawczy nr N 504 010 31/0491:
„Sterowanie procesem eksploatacji silników LM 2500 w warunkach ograniczonych środków finansowych”; 2009; 8÷10%.

4. Projekt badawczy nr 4 T12D 050 29:
„Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące”; 2008; 5%.

3. Projekt badawczy nr 4 T07B 021 30:
„Prognozowanie i analiza gigacyklowej trwałości zmęczeniowej metodami diagnostyki wibroakustycznej”; 2008; 5÷8%,

2. Projekt badawczy nr 4 T07B 030 29:
„Modelowo wsparta prognoza destrukcji układu, jako podstawa nowej strategii eksploatacji"; 2008; 5÷8%,

1. Projekt badawczy nr 4 T12C 043 29:
 „Wykorzystanie samochodowego systemu audio w aktywnym układzie redukcji hałasu w kabinie"; 2008; 8÷10%,
______________________________________________________________________________

12. Praca statutowa nr 504/01193/1152/40.000101
„Wpływ napięcia olinowania na drgania giętne masztów kompozytowych"; 2016; ~5%.

11. Praca statutowa nr 504/P/1152/1196:
„Analiza stanów rezonansowych kompozytowych wałów maszynowych"; 2014; 8÷10%.

10. Praca statutowa nr 504/P/1152/1178:
„Analiza rezonansowa nieciągłych układów przekazania mocy”; 2013; 15÷20%.

9. Praca statutowa nr 504/G/1152/1160:
„Diagnozowanie nieszczelności cylindra metodami wibroakustycznymi w silnikach spalinowych”; 2012;  ~5%.

8. Praca statutowa nr 504/G/1152/1140:
„Badanie propagacji energii wibroakustycznej narzędziem kształtowania klimatu akustycznego w środowisku”; 2011; 5÷8%

7. Praca statutowa nr 504/G/1152/1119;
„Tłumienie drgań mechanicznych w układach napędowych"; 2010; ~5%.

6. Praca badawcza własna nr 503/G/1152/1101:
„Badania dynamiki wałów maszynowych spajanych nowoczesnymi metodami”; 2009; 12÷15%.

5. Praca statutowa nr  504/G/1152/1084:
„Analiza dynamiki układów przeniesienia mocy w zależności od własności reologicznych materiałów użytych na wały maszynowe”; 2009; 8÷10%.

4. Praca badawcza własna nr 503/G/1152/1071:
„Jednoczesne wykorzystanie systemów OBD i symptomów wibroakustycznych w diagnostyce uszkodzeń silników spalinowych; 2008; 5%.

3. Praca badawcza własna nr 503/G/1152/1035:
„Analiza stanów krytycznych wałów maszynowych wykonanych z kompozytów węglowych”; 2007; 8÷10%.

2. Praca badawcza statutowa nr 504/G/1152/1014:
„Badanie stanów krytycznych w układach napędowych z elastycznymi podporami”; 2007; 12÷15%.

1. Praca badawcza własna nr 503/G/1152/0999:
„Badania dynamiczne i wytrzymałościowe sprzęgieł i łożysk”; 2006; 12÷15%.