dr hab. inż. Maciej Zawisza

  

 
Imię Maciej
Nazwisko Zawisza
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 22-234-8276
Adres email / strona internetowa maciej.zawisza@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Diagnostyka wibroakustyczna maszyn, silników spalinowych, przekładnie zębate
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Napędy Mechaniczne – wykład

Projektowanie PKM I, PKM II, Projektowanie Napędów Mechanicznych

Laboratorium modelowanie i Badania Maszyn

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2010

Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2008

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007-2008

Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2006

Wybrane publikacje

Zbigniew DĄBROWSKI, Maciej ZAWISZA, INVESTIGATIONS OF THE VIBROACOUSTIC SIGNALS SENSITIVITY TO MECHANICAL DEFECTS NOT RECOGNISED BY THE OBD SYSTEM IN DIESEL ENGINES. Mechatronic Systems, Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd Zurich 2012 – Solid State Phenomena Vol. 180 (2012).

dr inż. W. Wojciech Skórski, mgr inż. Marcin Obszański, dr inż. Maciej Zawisza, POMIAR TŁUMIENIA DRGAŃ HYBRYDOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYM, Politechnika Śląska – Wydział Transportu, Wisła 05.03-10.03.2012 r.

dr inż. Jacek DZIURDŹ, dr inż. Jarosław PANKIEWICZ, dr inż. Maciej ZAWISZA, DIAGNOSTYCZNY SYSTEM WIBROAKUSTYCZNY DO WYKRYWANIA MECHANICZNYCH USTEREK SILNIKÓW ZS. VII Konferencja Ogólnopolska „PROBLEMU NAUKOWO-TECHNICZNE W WYCZYNOWYM SPORCIE ŻEGLARSKIM”. POGORIA 2010, str. 129-132.

prof. dr inż. Stanisław RADKOWSKI, dr inż. Maciej ZAWISZA, FAILURE ORIENTED DIAGNOSTIC MODELS IN DIAGNOSTICS. The Sixth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Dublin 2009.

Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, USE OF VIBROACOUSTIC SIGNAL FOR EVALUATION OF FATIGUE-RELATED DAMAGE OF TOOTHED GEARS. 17th International Congress “CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTIC ENGINEERING MANAGEMENT” (COMADEM 2004), 23-25.08.2004 r. Birmingham, UK, str.125-134.

Udział w projektach badawczych

Kierownik projektu w ramach PBS: Małogabarytowe wysokowytrzymałe tłumiki drgań skrętnych wału korbowego wielocylindrowych tłokowych silników spalinowych. W trakcie realizacji (projekt o wartości 3 359 400 zł)

Kierownik projektu badawczego nr NN509403636: Diagnostyczny system wibroakustyczny jako uzupełnienie systemu OBD silników wysokoprężnych. Zakończony w 2012 roku.

Kierownik projektu badawczego, Modelowo wsparta prognoza destrukcji układu jako podstawa nowej strategii eksploatacji, praca własna zakończona w 2008.

Wykonawca projektu badawczo rozwojowego nr OR00009611 – Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym przeznaczonych do rozmów o charakterze niejawnym – zalecenia do ich budowy; technologia tłumienia fal akustycznych przenoszonych droga powietrzna i drganiami konstrukcyjnymi obiektów. Zakończona w 2012.

Wykonawca projektu celowego nr 6ZR62007C/07003 „Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych wałów korbowych projektowanych z wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego.

Wykonawca projektu badawczego 5T07B02924 „Wykorzystanie metod diagnostyki wibroakustycznej w układach samoczynnej minimalizacji zagrożeń awarii elementów i zespołów maszyn”.

Wykonawca projektu badawczego nr NN509574639 „Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi”

Wykonawca projektu badawczego „Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w diagnozowaniu wczesnych faz uszkodzeń materiałów sprężonych” praca statutowa 2004.

Wykonawca projektu badawczego 5T07B02924 „Wykorzystanie metod diagnostyki wibroakustycznej w układach samoczynnej minimalizacji zagrożeń awarii elementów i zespołów maszyn”, Praca własna zakończenie w 2006r.

Projekt i wykonanie układu telemetrycznego pomiaru naprężeń w stopie zęba koła zębatego oraz modernizacja układu hydraulicznego i chłodzenia stanowiska badawczego FZG znajdującego się w posiadaniu Instytutu Podstaw Budowy Maszyn.

Projekt, wykonanie i wdrożenie stanowiska laboratoryjnego do badań dynamicznych masztów wytworzonych z kompozytów węglowych znajdującego się w posiadaniu Instytutu Podstaw Budowy Maszyn.