Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

  

 
Imię Zbigniew
Nazwisko Dąbrowski
Stopień naukowy prof. dr hab. inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 22 234 8276
Adres email / strona internetowa zbigniew.dabrowski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe PKM, Wibroakustyka, Modelowanie struktur kompozytowych, Diagnostyka techniczna, Dynamika jachtów żaglowych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

•Podstawy konstrukcji maszyn – wykład

•Pomiary wielkości dynamicznych – wykład

•Modelowanie i badania maszyn – wykład

•Prace dyplomowe – studia dzienne

•Prace przejściowe – studia dzienne

Nagrody i wyróżnienia

• Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2013r.

• Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2007r.

• Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2006r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2003r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2002r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2001r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2001r.

• Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii, 1999r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1997r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 1996r.

• Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1994r.

• Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 1991r.

Wybrane publikacje

Zbigniew Dąbrowski, Jacek Dziurdź, Radosław Pakowski, Selection of Sound Insulating Elements in Hydraulic Excavators Based on Identification of Vibroacoustic Energy Propagation Paths, Archives of Acoustics, 2013, Vol. 38, nr 4, str. 471-478.

AKUSTYKA POLSKA wczoraj i dziś, Opracowanie zbiorowe pod redakcją A. Śliwińskiego, Z. Engela i W. Zawieski – współautor, Komitet Akustyki PAN i CIOP PIB, Warszawa, 2010.

Zbigniew DĄBROWSKI, Piotr DEUSZKIEWICZ, DESIGNING OF HIGH-SPEED MACHINE SHAFTS OF CARBON COMPOSITES WITH HIGHLY NONLINEAR CHARACTERISTICS, Key Engineering Materials vol. 490 (2012) pp 76-82, Trans Tech Publications, Switzerland.

Zbigniew DĄBROWSKI, Maciej ZAWISZA, INVESTIGATIONS OF THE VIBROACOUSTIC SIGNALS SENSITIVITY TO MECHANICAL DEFECTS NOT RECOGNISED BY THE OBD SYSTEM IN DIESEL ENGINES, Mechatronic Systems, Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd Zurich 2012 – Solid State Phenomena Vol. 180 (2012), str. 194-199.

Zbigniew DĄBROWSKI, Maciej ZAWISZA, DIAGNOSTICS OF MECHANICAL DEFECTS NOT RECOGNISED BY THE OBD SYSTEM IN SELF-IGNITION ENGINES, Combustion Engines – Silniki Spalinowe 3/2011, (146), str. 99

Udział w projektach badawczych

nr 4 T12C 043 29 – Politechnika Warszawska

nr 6 ZR7 2006 C/06726 – firma „Arkom”

nr 4 T12D 050 29 – Politechnika Śląska

nr 6 ZR6 2007 C/07003 – firma „Dampol”.