Prof. dr hab. inż. Wiesław Ostapski

 

   
Imię Wiesław
Nazwisko Ostapski
Stopień naukowy Prof. dr hab. inż. - na stanowisku adiunkta od 1986r
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 4.11e
Numer telefonu 22 234 8627
Adres email / strona internetowa

wos@simr.pw.edu.pl

wieslaw.ostapski@pw.edu.pl

USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Budowa i eksploatacja maszyn, dynamika maszyn, szczególnie przekładni falowych, badania jakościowe i trwałościowe zespołów maszyn [łożyska toczne, przekładnie, sprężarki, silniki tłokowe]. Rozwiązywanie rzeczywistych problemów konstrukcyjno-technologiczno-eksploatacyjnych przemysłu maszynowego z użyciem najnowszych narzędzi projektowania i analizy stanu naprężeń, oraz badań jakościowych stanowiskowych i zastosowania nowych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Projektowanie PKM, Lab PKM, Lab modelowania i badania maszyn, prace semestralne, dyplomowe, doktorskie
Nagrody i wyróżnienia Nie zainteresowany
Wybrane publikacje

Repozytorium PW

 1. Ostapski W., Analysis of some aspects of the harmonic drive gear dynamic, Modelling, Simulation & Control, A, AMSE Press, 9, No 1, 21–33, 1987.
 2. Ostapski W., Damping of torsional vibration in harmonic drive, Modelling, Simulation & Control, B, AMSE Press, 11, No 4, 11–22, 1987.
 3. Ostapski W., Influence of manufacturing and assembly errors on dynamics of harmonic drive, Modelling, Simulation & Control, B, AMSE Press, 10, No 4, 1–12, 1987.
 4. Ostapski W., Optimisation of harmonic drive applied in industrial robot, Modelling, Simulation & Control, B, AMSE Press, 17. No 1, 25–35, 1988.
 5. Ostapski W., Engineering design of Harmonic Drive Gearings Towards Quality Criteria, Machine Dynamics Problems, 21, Warszawa 1998, monografia str. 159
 6. Zozuliak, Y., Ostapski, W., Optimization of the Stress – State in Thermoelastic Shells Based on Generalized Energy Criteria, Journal of Thermal Stresses, No 23, 2000, pp 59-70. [ISI] [45%]
 7. Ostapski W., Hnativ Y., Zozulyak Y., Construction of a refined mathematical model of thermoelastic shells by variational method, Journal of Thermal Stresses, No 29, 2006, pp 217-227. [ISI] [35%]
 8. W.Ostapski, K., Manowski, Mathematical model of heat conduction process and stress state of exhaust valve head of a combustion engine, Hydraulika a Pneumatika No1-2/2006, pp 9-13. [60%]
 9. Ostapski W., Mukha I.S., Stress state analysis of harmonic drive elements by FEM, Sience TechnicalScience Bulletyn, PAN vol 55, No 1, 2007 pp 115-123. [ISI] [50%]
 10. Ostapski W., Analysis of the stress state in the harmonic drive generator-flexspline system in relation to selected structural parameters and manufacturing deviations, SienceTechnical Science Bulletyn PAN, vol 58, No4, 2010, pp. 683-698.
 11. Ostapski W., Analysis of thermo-mechanical response in an aircraft piston engine by analytical, FEM, and test-stand investigations, Journal of Thermal Stresses vol. 34, 2011, pp. 285- 312.
 12. Ostapski W., Przekładnie falowe, OWPW 2011 Warszawa, monografia, str. 239.

Patenty i wnioski patentowe

 1. W. Ostapski, B. Ponder, Przekładnia falowa dwustopniowa. Patent 201374, WUP 04/2009, 30 kwietnia 2009 r.
 2. B. Ponder, W. Ostapski, Urządzenie do badania łożysk tocznych, zwłaszcza łożysk skośnych, Patent 201835, WUP 05/2009, 29 maja 2009 r.
 3. Chomczyk W., Ostapski W., Piotrowski J., „Sprężarka beztarciowa i bezolejowa z tłokiem łopatkowym o ruchu obrotowo- zwrotnym”. Zgł. Patentowe, P. 383393 z dnia 2007.09.18.
 4. Chomczyk W., Ostapski W., Piotrowski J., „Sprężarka beztarciowa i bezolejowa z tłokiem stałym i obrotowym cylindrem” Zgł. patentowe P. 385733 z dnia 2008.07.23
 5. Chomczyk W., Ostapski W., Piotrowski J., „Sprężarka beztarciowa i bezolejowa z obrotowym cylindrem i tłokiem” Zgł. patentowe P.385734 z dnia 2008.07.23
 6. Piotrowski J., Rojewski A., Bajkowski J., Ostapski W., Ponder B., Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych, zgł. patentowe P.389414, 2009. 10. 29.
 7. Ostapski W., Dowkontt S., Tułodziecki M., Piotrowski J., Ponder B., Bioagregat prądotwórczy liniowy zasilany wieloźródłowo ze źródeł odnawialnych, zgł. patentowe P.389415 z dnia 2009. 10. 29.
 8. Ostapski W., Piotrowski J., Bezolejowa sprężarka wahadłowa z komorami mieszkowymi, zgł. patentowe P.393810 z dnia 2011. 02. 01.
 9. Ostapski W., Piotrowski J., Bezolejowa sprężarka obiegowa z komorami mieszkowymi, zgł. patentowe P.393809 z dnia 2011. 02. 01.
 10. Ostapski W., Piotrowski J., Konstrukcja tłoka odciążonego dla maszyn wyporowych, zgł. patentowe P.394072 z dnia 2011. 03. 01.
 11. Ostapski W., Piotrowski J.,Czarniak D., Bezolejowa i bezkorbowa sprężarka tłokowa, zgł. patentowe P.393820 z dnia 2011. 02. 01
Udział w projektach badawczych

Prace wdrożone w przemyśle

 1. Ostapski,W.„Pakiet programów do obliczania parametrów krzywek, łożysk podatnych i tu-lei podatnych typoszeregów przekładni falowych „ Praca wykonana na zamówienie CBKO Pruszków 120/1986 symb.76/ł-/86 i wdrożona poprzez ZORPOT Warszawa oraz 619/N/Z/86 EL-ME-CHEM Wa-wa.1986.
 2. Ostapski,W. „Opracowanie założeń dla konstrukcji stanowisk badawczych dla typoszeregu przekładni falowych”,dla CBKO Pruszków ,symb.618/N/Z/86 EL-ME-CHEM Wa-wa.1986.
 3. Ostapski,W.,Maciejewski,E.„Opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej nadzór,montaż i testowanie stanowiska do badań wytrzymałościowych i trwałościowych przekładni falowych”,IPBM 501/122/103/6 PW Warszawa 1986.(kierownik pracy 50%).
 4. Ostapski,W.,Pokojski,J.,Osiński,J.,Bonarowski,J.„Opracowanie algorytmu i programu użytkowego do obliczeń przekładni planetarnych dla zautomatyzowanych napędów” Praca na zamówienie CBKO Pruszków 24/TZP/87 INPRO Warszawa 1987.(Kierownik pracy 45% ).
 5. Ostapski,W.,Maciejewski,E.„Testowanie przekładni falowych typ B-125 z importu,według normy i orzeczenie o ich jakości”,Praca na zamówienie MERA-ZAP Ostrów Wielkopolski ZAP/TKA-BP/334/88 IPBM PW Wa-wa 1988.(kierownik pracy 60%).
 6. Ostapski,W.,(kierownik 35%),Sobolewski,J.,i inni, „Opracowanie algorytmu obliczeniowe-go przekładni śrubowych tocznych”,Nr pracy:28/TZP/87/13,wykonana za pośrednictwem INPRO na zlecenie CBKO-Pruszków.
 7. Ostapski,W.,Maciejewski,E.,Ramos,A.,Żach Z,„Wykonanie krótkiej serii robotowych przekładni falowych- zamienników przekładni HDUC-32, według dokumentacji konstrukcyjno-te-chnologicznej W.Ostapskiego”,Praca na zamówienie MERA-ZAP Ostrów Wielkopolski,02-88 19-88, wykonana 17.08.1988-01.10.1989.poprzez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „PROFER” Wa-wa 1989.(kierownik pracy 60%)
 8. Ostapski,W., Maciejewski,E. „Opracowanie koncepcji, dokumentacji i metodyki pomiarów oraz nadzór i montaż stanowiska do badań jakościowych przekładni falowych robotowych”, Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN ,Nr3 P 402 01705, Wa-wa1995 (kierownik pracy 50%).
 9. Ostapski W., Rawski F., Modernizacja stanowiska oraz opracowanie i zweryfikowanie metodyki badań porównawczych przyspieszonych, zużycia ściernego par tuleja cylindrowa-pierścienie tłokowe z użyciem znaczników izotopowych. Praca wykonana we współpracy z ICHTJ w 2000-2001r finansowana przez PW i WSK „PZL-Kalisz”S.A. [udział własny 40%].
 10. Łożyska toczne podatne do napędów specjalnych 7 typorozmiarów. Opracowanie konstrukcyjno-technologiczne, wykonanie prototypów, badania trwałościowe, wdrożenie do produkcji, [eksport – Słowacja, Holandia]. Wykonano w ramach projektu celowego nr 10T08 012 2000C/5215 „Wdrożenie technologii nanoszenia warstw przeciwzużyciowych na elementy łożysk tocznych zwykłych i podatnych” 2000-2002 FłT Kraśnik – PW, [kierownik projektu].
 11. Łożyska „OLS” o przedłużonej trwałości eksploatacyjnej. Opracowanie i wdrożenie technologii PAPVD warstw przeciwzużyciowych elementów łożysk tocznych, P.355362 06.08.2002. [eksport –Niemcy, Francja]. Wykonano w ramach projektu celowego nr 10T08 012 2000C/5215 „Wdrożenie technologii nanoszenia warstw przeciwzużyciowych na elementy łożysk tocznych zwykłych i podatnych” 2000-2002 FłT Kraśnik – PW, [kierownik projektu].
 12. Opracowanie projektu i wykonanie oryginalnego stanowiska do badań łożysk tocznych zwłaszcza skośnych w warunkach obciążeń zmiennych. Wykorzystane do badań dla potrzeb przemysłu i do dydaktyki. P.350523, 6.11.2001. Wykonano w ramach projektu celowego nr 10T08 012 2000C/5215 „Wdrożenie technologii nanoszenia warstw przeciwzużyciowych na elementy łożysk tocznych zwykłych i podatnych” 2000-2002 FłT Kraśnik – PW, [kierownik projektu].
 13. Projekt i wykonanie prototypów oryginalnych dwustopniowych przekładni falowych do napędów strzepywaczy elektrofiltrów ciepłowni i cementowni. P.351416 28.12.2001. Wykonano w ramach projektu badawczego, Nr 8 T07C 01820, Warszawa 2003, Realizacja serii informacyjnej w WSK-PZL-Kalisz S.A. [kierownik projektu].
 14. Modernizacja stanowiska oraz opracowanie i zweryfikowanie metodyki badań porównawczych przyspieszonych, zużycia ściernego par tuleja cylindrowa-pierścienie tłokowe z użyciem znaczników izotopowych. Wykonano we wspołpracy z ICHTJ Warszawa w ramach projektu celowego nr 6 T12 2004C/06348 „Opracowanie i wdrożenie nowych konstrukcyjnie zespołów lotniczego silnika tłokowego dużej mocy” 2005-2007, WSK „PZL-Kalisz” S.A.-PW, [kierownik projektu].
 15. Opracowanie i wykonanie prototypu silnika lotniczego tłokowego dużej mocy z zastosowaniem kompozytowych dyfuzyjnych warstw przeciwzużyciowych. Wykonanow ramach projektu celowego nr 6 T08 154 2001C/5673 „Wdrożenie technologii wytwarzania kompozytowych, dyfuzyjnych warstw przeciwzużyciowych w produkcji elementów silników lotniczych”2002-2005, WSK „PZL-Kalisz” S.A.-PW, [kierownik projektu].
 16. Opracowanie i wdrożenie do produkcji w WSK PZL-Kalisz S.A silników lotniczych tłokowych dużej mocy z umocnioną laserowo skrzynią korbową ze stopów Al. oraz układem korbowodowym. Wykonano w ramach projektu celowego nr 6T08 2003 C/06165 „Opracowanie i wdrożenie technologii umacniania laserem materiałów ze stopów aluminium i stali stopowej w produkcji elementów silników lotniczych tłokowych” 2003-2006, WSK „PZL-Kalisz” S.A.-PW, [kierownik projektu].
 17. Opracowanie i wdrożenie w produkcji w WSK PZL-Kalisz S.A podzespołów silników lotniczych tłokowych w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych w tym podwyższenia mocy do 1200KM. Wykonano w ramach projektu celowego nr 6 T12 2004C/06348 „Opracowanie i wdrożenie nowych konstrukcyjnie zespołów lotniczego silnika tłokowego dużej mocy” 2005-2007, WSK „PZL-Kalisz” S.A.-PW, [kierownik projektu].
 18. Wdrożenie w produkcji w WSK PZL-Kalisz S.A technologii wytwarzania zaworów lotniczych chłodzonych sodem z zastosowaniem spawania i napawania laserowego. Wykonano w ramach projektu celowego nr 6 ZR8 2005C/06585 nr umowy 03725/CZR8-6/2005 , Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji wysokoobciążonych mechanicznie i cieplnie zaworów i gniazd zaworowych silników spalinowych lotniczych i trakcyjnych” 2005-2008, WSK „PZL-Kalisz” S.A.-PW, [kierownik projektu].
 19. Opracowanie i wdrożenie w WSK PZL-Kalisz S.A silnika tłokowego lotniczego turbodoładowanego o mocy N=200KW z reduktorem planetarnym prędkości obrotowej wału śmigłowego. Praca zrealizowana w latach 2009-2013 w ramach projektu celowego nr 6ZR62008C/07057 „Opracowanie i wdrożenie proekologicznego, wielopaliwowego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW”, [kierownik projektu].
 20. Opracowanie i wykonanie prototypów oryginalnej sprężarki bezolejowej dwustronnego działania. Praca zrealizowana w ramach projektu rozwojowego Nr R03 0001 06/2009-2012, [kierownik projektu].
 21. Opracowanie projektu, nadzór i testy weryfikacyjne hamowni śmigłowej silników lotniczych. Praca zrealizowana dla WSK „PZL-Klalisz”S.A. Umowa Nr1/Tr/WSK/2011, [kierownik pracy]

Stanowiska badawcze wykorzystane do badań na zlecenie przemysłu [kierownik prac].

 • Stanowisko do badania charakterystyki wysokoredukcyjnych przekładni falowych II stopniowych. [50%, współautor doc. dr inż. B. Ponder]
 • Stanowisko do badania sprawności przekładni falowych jednostopniowych. [50% współautor inż. G. Maciejewski]
 • Stanowisko do badania stanu naprężeniowo odkształceniowego skrzyni korbowodowej silnika lotniczego tłokowego dużej mocy. [50% współautor doc. dr inż. B. Ponder]
 • Stanowisko do badań trwałościowych zespołu czterech łożysk tocznych walcowych specjalnych. [50% współautor doc. dr inż. B. Ponder]
 • Stanowisko do identyfikacji stanu łożysk tocznych skośnych. [50% współautor doc. dr inż. B. Ponder]
 • Stanowisko do badania drgań skrętnych układu napędowego z tłumikami magnetoreologicznymi. [30% wykonawca, kierownik prof. J.Bajkowski]
 • Stanowisko do weryfikacji parametrów funkcjonalnych spreżarek bezolejowych. [50%, współautor doc. dr inż.J.Piotrowski]
 • Stanowisko do weryfikacji zaworów maszyn wyporowych. [50%, współautor doc. dr inż. J.Piotrowski]