Dr inż. Piotr Deuszkiewicz

  

 
Imię Piotr
Nazwisko Deuszkiewicz
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.0.14
Numer telefonu 22 234 8276
Adres email / strona internetowa piotr.deuszkiewicz@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe PKM, Wibroakustyka, Dynamika układów przeniesienia napędu wykonanych z nieklasycznych materiałów, Minimalizacja drgań i hałasu maszyn i pojazdów, Diagnostyka wibroakustyczna maszyn, Modelowanie struktur kompozytowych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne Pomiary Wielkości Dynamicznych
Nagrody i wyróżnienia

NAGRODA zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2008 - przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAGRODA zespołowa stopnia III za osiągnięcia naukowe w roku 2005 - przyznana przez REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Wybrane publikacje

1. Piotr DEUSZKIEWICZ, ANALIZA DRGAŃ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z WAŁEM Z KOMPOZYTU WĘGLOWEGO PRZY WYMUSZENIU ZMIENNYM MOMENTEM OBROTOWYM, XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”, Wisła 03÷07.03.2009

2. Piotr DEUSZKIEWICZ, Radosław PAKOWSKI, Damian MARKUSZEWSKI, Mariusz WĄDOŁOWSKI, PROPOZYCJA MODELU DIAGNOSTYCZNEGO UKŁADU WIRNIKOWEGO SILNIKA TURBINOWEGO, Przegląd Mechaniczny 04/2009

3. Piotr DEUSZKIEWICZ, Dorota GÓRNICKA: CZĘSTOŚĆ RICE’A JAKO MIARA USZKODZENIA SILNIKA SPALINOWEGO, Przegląd Mechaniczny 04/2009

4. Piotr DEUSZKIEWICZ, W. Wojciech SKÓRSKI: ZASTOSOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH DO KONSTRUKCJI STERÓW JACHTOWYCH, VI Konferencja Ogólnopolska Problemy Naukowe-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 30.05÷07.06.2009

5. Piotr DEUSZKIEWICZ, Grzegorz KLEKOT: WYZNACZANIE KĄTA DZIAŁANIA SPRZĘGŁA PRZEGUBOWEGO METODĄ POMIARU DRGAŃ SKRĘTNYCH WAŁU, XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok – Białowieża, 14÷18.09.2009

6. Piotr DEUSZKIEWICZ, Radosław PAKOWSKI: BADANIA DYNAMICZNE NIETYPOWYCH UKŁADÓW PRZENOSZENIA MOCY, XXX Sympozjum Siłowni Okrętowych, Gdynia 19÷20.11.2000

7. Piotr DEUSZKIEWICZ, Stanisław DOBROCIŃSKI, Jacek DZIURDŹ, Leszek FLIS, Andrzej GRZĄDZIELA, Radosław PAKOWSKI, Cezary SPECHT, „DIAGNOSTYKA WIBROAKUSTYCZNA OKRĘTOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH”, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE Radom 2009 - współautor.

8. Piotr DEUSZKIEWICZ, Jacek DZIURDŹ, Dorota GÓRNICKA: OKREŚLANIE LINII UGIĘCIA MASZTU KOMPOZYTOWEGO NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH Z SIATEK BRAGG’A, VII Konferencja Ogólnopolska Problemy Naukowe-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 21.04÷01.05.2010

9. Piotr DEUSZKIEWICZ, Jacek DZIURDŹ, Dorota GÓRNICKA: WPŁYW OBCIĄŻENIA WZDŁUŻNEGO NA WŁASNOŚCI DYNAMICZNE KONSTRUKCJI Z KOMPOZYTÓW WĘGLOWYCH, VII Konferencja Ogólnopolska Problemy Naukowe-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 21.04÷01.05.2010

10. Piotr DEUSZKIEWICZ, Jacek DZIURDŹ, ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH KONSTRUKCJI Z KOMPOZYTÓW WĘGLOWO-ARAMIDOWYCH POD WPŁYWEM OBCIĄŻENIA WZDŁUŻNEGO, XV konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki „WIBROTECH 2010”, Sękocin Stary, 29-30.11.2010

11. Piotr DEUSZKIEWICZ, ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTU WĘGLOWO-EPOKSYDOWEGO, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Katowice 2011

12. Piotr DEUSZKIEWICZ, Dorota GÓRNICKA, ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH PROFILI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU WĘGLOWO–EPOKSYDOWEGO, VIII Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo–Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 2011

13. Piotr DEUSZKIEWICZ, BADANIA WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTU WĘGLOWO-EPOKSYDOWEGO, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 185A, str. 75÷82, Gdynia 2011

14. Zbigniew DĄBROWSKI, Piotr DEUSZKIEWICZ, DESIGNING OF HIGH-SPEED MACHINE SHAFTS OF CARBON COMPOSITES WITH HIGHLY NONLINEAR CHARACTERISTICS, Key Engineering Materials vol.490 “Fundamentals of Machine Design”, pp 76÷82, 2011

15. Piotr DEUSZKIEWICZ, ANALIZA DYNAMICZNA W PROJEKTOWANIU I OCENIE STANU KOMPOZYTOWYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH, XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Katowice 2012

16. Piotr DEUSZKIEWICZ, IDENTYFIKACJA MODELU DYNAMICZNEGO PROFILU WYKONANEGO Z KOMPOZYTU WĘGLOWO-EPOKSYDOWEGO, IX Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo–Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 01÷10.06.2012

17. Zbigniew DĄBROWSKI, Piotr DEUSZKIEWICZ, DYNAMIC MODEL OF MACHINE SHAFT MADE OF CARBON COMPOSITE, 11th International Conference VIBROENGINEERING 2012, Kowno 11÷12.10.2012

18. Piotr DEUSZKIEWICZ, ANALIZA DYNAMICZNA W PROJEKTOWANIU I OCENIE STANU NAPĘDÓW OKRĘTOWYCH ZBUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMPOZYTOWYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH, IX Sympozjum Naukowo-Techniczne Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych SILWOJ 2012, Puck 21÷23.10.2012

19. Piotr DEUSZKIEWICZ, MODEL DYNAMICZNY – PIERWSZY KROK W PROJEKTOWANIU KOMPOZYTOWYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH, XVI Konferencja Naukowa „Wibroakustyki i Wibrotechniki” WIBROTECH 2012, Kraków 13÷14.11.2012

20. Piotr DEUSZKIEWICZ, Jarosław PANKIEWICZ, NIELINIOWY MODEL DYNAMICZNY KONSTRUKCJI Z KOMPOZYTU WĘGLOWEGO, XL Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Katowice 2013

21. Agnieszka DĄBROWSKA, Piotr DEUSZKIEWICZ, Andrzej HUCZKO, NANOKOMPOZYTY SIC/ŻYWICA EPOKSYDOWA – NOWY MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY W PRZEMYŚLE JACHTOWYM, Przegląd Mechaniczny 5/2013

22. Zbigniew DĄBROWSKI, Piotr DEUSZKIEWICZ, NONLINEAR DYNAMIC MODEL OF A CARBON-EPOXY COMPOSITE STRUCTURE, 20th International Congress on Sound & Vibration ICSV 20, Bangkok 7÷11.07.2013

23. Zbigniew DĄBROWSKI, Piotr DEUSZKIEWICZ, Jacek DZIURDŹ, IDENTIFICATION OF VIBROACOUSTIC ENERGY PROPAGATION PATHS AS THE BASIS OF METHODS OF DECREASING NOISE LEVELS IN HYDRAULIC EXCAVATORS DURING THEIR OPERATIONS, 20th International Congress on Sound & Vibration ICSV 20, Bangkok 7÷11.07.2013

24. Piotr DEUSZKIEWICZ, Radosław PAKOWSKI, DYNAMIKA NIELINIOWYCH UKŁADÓW PRZENIESIENIA MOCY, XXVI Sympozjon PKM, Katowice – Szczyrk 9÷13.09.2013

25. Piotr DEUSZKIEWICZ, MODELOWANIE STANÓW KRYTYCZNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO, XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2013, JASTRZĘBIA GÓRA 09÷11.10.2013

Udział w projektach badawczych

1. O N502 046438, Modelowanie kadłuba okrętu zwalczania min obciążonego udarowo dla potrzeb zwiększenia obrony biernej – wykonawca

2. N N504 482339, „Propozycja ujednolicenia aksjomatyki, języka i metodyki w wibroakustyce” – wykonawca

3. N N509 574639, „Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi” – wykonawca

4. N N502 267737 „Analiza dynamiczna w projektowaniu i ocenie stanu kompozytowych wałów maszynowych”, Politechnika Warszawska – wykonawca (grant doktorski)

5. N N509 403536 „Nowoczesne technologie spajania jako czynnik kształtujący własności dynamiczne układów przenoszenia mocy”, Politechnika Warszawska – wykonawca

6. N N509 403636 „Diagnostyczny system wibroakustyczny jako uzupełnienie systemu OBD silników wysokoprężnych”, Politechnika Warszawska – wykonawca.

7. N509 010 31/0827 „Zastosowanie miar propagacji energii wibroakustycznej do monitorowania stanu przejeżdżających pojazdów oraz jako narzędzie w zarządzaniu hałasem środowiskowym”, Politechnika Warszawska (zakończony) – wykonawca

8. N504 010 31/0491 „Sterowanie procesem eksploatacji silników LM 2500 w warunkach ograniczonych środków finansowych”, AMW Gdynia – wykonawca

9. 4 T12C 028 30 „Separacja nieliniowej części sygnałów w zastosowaniu do systemu diagnozowania pojazdów”, Politechnika Warszawska – wykonawca

10. 4 T12C 043 29 „Wykorzystanie samochodowego systemu audio w aktywnym układzie redukcji hałasu w kabinie”, Politechnika Warszawska – wykonawca

11. 4 T12D 050 29: „Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące”, Politechnika Śląska – wykonawca