Dr inż. Jarosław Pankiewicz

   

 
Imię Jarosław Andrzej
Nazwisko Pankiewicz
Stopień naukowy Dr inż.
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 22 234 82 76
Adres email / strona internetowa jaroslaw.pankiewicz@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Budowa maszyn; Diagnostyka techniczna maszyn; Wibroakustyka; Analiza sygnałów; Pomiary wielkości dynamicznych;
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Modelowanie i Badania Maszyn – wykład,

Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn I i II,

Projektowanie Mechanicznych Układów Napędowych,

Laboratorium Pomiary Wielkości Dynamicznych,

Laboratorium Modelowanie i Badania Maszyn

Nagrody i wyróżnienia  
Wybrane publikacje

Pankiewicz Jarosław, Deuszkiewicz Piotr, Nieliniowy model dynamiczny konstrukcji z kompozytu węglowego, XL Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Politechnika Śląska, Wisła 04.03-08.03 2013;

Pankiewicz Jarosław, Tłumienie drgań skrętnych długich wałów transmisyjnych, IX Konferencja Ogólnopolska Problemy Naukowo- Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria 2012;

Pankiewicz Jarosław, Górnicka Dorota, Drgania skrętne wału korbowego spalinowego silnika ZI V6, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Politechnika Śląska, Wisła 28.02-04.03 2011;

Pankiewicz Jarosław, Dziurdź Jacek, Stanowisko do badania tłumików drgań skrętnych stosowanych w tłokowych silnikach spalinowych; XXV Sympozjon PKM, Politechnika Gdańska, Gdańsk 12-16 09 2011;

Pankiewicz Jarosław, Homik Wojciech, Examinations of Torsional Vibration Dampers Used In Reciprocating Internal Combustion Engines. Polish Journal of Enviromental Studies, Vol. 20, No. 5A 2011;

Praca zbiorowa (Pankiewicz Jarosław - współautor): Zarys metodyki redukcji drgań działających na operatora maszyny, monografia Wydawnictwa CIOP, Warszawa 2009 - autor rozdziałów dotyczących tłumienia semi-aktywnego;

Pankiewicz Jarosław (współautor): Opracowanie założeń konstrukcyjnych semi-aktywnego układu redukcji drgań mechanicznych w środowisku pracy, sprawozdanie z Projektu badawczo-rozwojowego nr 2.R.16 CIOP, Warszawa 2008;

Pankiewicz Jarosław, Dąbrowski Zbigniew: Diagnosing a vehicle’s suspension system on the basis of the nonlinear effects of the dynamic response, Machine Dynamic Problems 2002, vol.26;

Pankiewicz Jarosław: Wykorzystanie efektów nieliniowych w diagnozowaniu elementów lepkosprężystych - rozprawa doktorska, Warszawa 2002;

Pankiewicz Jarosław, Dąbrowski Zbigniew, Jakubczak Paweł, Krzysiak Daniel, Kurkiewicz Marcin: Badania eksperymentalne zmian charakterystyki elementów sprężystych zawieszenia pojazdów, XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2001;

Pankiewicz Jarosław, Dąbrowski Zbigniew: Badania symulacyjne wpływu szumu na czytelność symptomów nieliniowych, Przegląd Mechaniczny 11-12 2000;

Pankiewicz Jarosław, Dąbrowski Zbigniew: Modelowanie błędów montażowych jako zaburzeń nieliniowych układu wirującego, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej Diagnostyka 2000, Warszawa 2000;

Pankiewicz Jarosław, Pakowski Radosław: Odpowiedź dynamiczna przekładni zębatej na obciążenie zmiennym momentem wywołanym przekoszeniem osi, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej Diagnostyka 2000, Warszawa 2000;

Pankiewicz Jarosław, Dąbrowski Zbigniew: Simulation investigations of the use of non linear symptoms in vibroacoustic diagnostics, 6 International Congress on Sound and Vibration, Kopenhaga, Dania, 1999;

Pankiewicz Jarosław, Osiński Zbigniew: A method of computer aided determination of the equations of motion of a system of material points, 6 International Congress on Sound and Vibration, Kopenhaga, Dania, 1999.

Udział w projektach badawczych

„Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi” – Grant nr N N509 574639 (kierownik);

„Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych wałów korbowych projektowanych z wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego” - Grant nr 6 ZR6 2007 C/07003 (wykonawca);

„Propozycja ujednolicenia aksjomatyki, języka i metodyki w wibroakustyce” – Grant nr N N504 482339 (wykonawca);

„Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym przeznaczonych do rozmów o charakterze niejawnym – zalecenia do ich budowy; technologia tłumienia fal akustycznych przenoszonych drogą powietrzną i drganiami konstrukcyjnymi obiektów” – Grant nr O R00009611 (wykonawca)