Dr inż. Dorota Górnicka

     

 
Imię Dorota
Nazwisko Górnicka
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 22 234 8276
Adres email / strona internetowa dorota.gornicka@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Diagnostyka wibroakustyczna mechanicznych uszkodzeń silników spalinowych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych

Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda II stopnia ufundowana przez Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, XII konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale SiMR, styczeń 2009.

Nagroda specjalna ufundowana przez Schmidt Polska Sp. z o. o., XII konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale SiMR, styczeń 2009.

Dyplom im. Profesora Ludwika Mullera za przygotowanie i wygłoszenie referatu "Diagnozowanie uszkodzeń w silniku spalinowym techniką WA (niewykrywalnych przez system OBD)" na XXXVI Ogólnopolskim Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2009.

Wybrane publikacje

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Piotr Deuszkiewicz, Dorota Górnicka, Częstość Rice’a jako miara uszkodzenia zaworu silnika spalinowego, Przegląd Mechaniczny 4/2009.
 • Dorota Górnicka, Badanie wrażliwości wibroakustycznej symptomów uszkodzeń silników spalinowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 1(184)/2011.
 • Iwona Komorska, Dorota Górnicka,Adaptation of Engine Vibration Characteristics for Diagnostics of Mechanical Defects, Combustion Engines 3(146)/2011.
 • Dorota Górnicka, Diagnostyka wibroakustyczna mechanicznych uszkodzeń tłokowych silników spalinowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 185A/2011.

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 • Piotr Deuszkiewicz, Dorota Górnicka, Analiza możliwości diagnostyki uszkodzeń mechanicznych silnika ZI przez system OBDII na przykładzie uszkodzenia zaworu, XXXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2008.
 • Piotr Deuszkiewicz, Dorota Górnicka, Mechaniczne uszkodzenie silnika spalinowego a sygnał drganiowy, XIV Konferencja naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, IX Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych WIBROTECH, Kraków 2008.
 • Dorota Górnicka, Stateczność poprzeczna jachtu – ważny element bezpieczeństwa,VI Konferencja Ogólnopolska Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria 2009.
 • Dorota Górnicka, Diagnozowanie uszkodzeń w silniku spalinowym techniką WA (niewykrywalnych przez system OBD), XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2009.
 • Dorota Górnicka, Maciej Zawisza, Diagnostyczny system wibroakustyczny do wykrywania mechanicznych usterek silników ZS, XXX Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO, Gdynia 2009.
 • Piotr Deuszkiewicz, Jacek Dziurdź, Dorota Górnicka, Określanie linii ugięcia masztu kompozytowego na podstawie informacji uzyskanych z siatek Bragg’a, VII Konferencja Ogólnopolska Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria 2010.
 • Piotr Deuszkiewicz, Jacek Dziurdź, Dorota Górnicka, Wpływ obciążenia wzdłużnego na własności dynamiczne konstrukcji z kompozytów węglowo-aramidowych, VII Konferencja Ogólnopolska Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria 2010.
 • Dorota Górnicka, Badanie wrażliwości wibroakustycznej symptomów uszkodzeń silników spalinowych, VII Sympozjum Naukowe – Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych, Czernica 2010.
 • Dorota Górnicka, Poszukiwanie uniwersalnego symptomu uszkodzenia mechanicznego w silnikach spalinowych, XV Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, X Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech, Sękocin Stary 2010.
 • Dorota Górnicka, Zbigniew Stanik, Maciej Zawisza, Sygnał wibroakustyczny jako symptom usterek mechanicznych silnika ZS uzupełniający system OBD, XV Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, X Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech, Sękocin Stary 2010.
 • Dorota Górnicka, Diagnostyka wczesnych faz mechanicznych uszkodzeń silników spalinowych – analiza jakościowa sygnału drganiowego, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2011.
 • Dorota Górnicka, Jarosław Pankiewicz, Drgania skrętne wału korbowego spalinowego silnika ZI V6, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2011.
 • Piotr Deuszkiewicz, Dorota Górnicka, Analiza właściwości dynamicznych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego, VIII Konferencja Ogólnopolska Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria 2011.
 • Dorota Górnicka, Iwona Komorska,Adaptation of Engine Vibration Characteristics for Diagnostics of Mechanical Defects, IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Radom 2011.
 • Dorota Górnicka, Diagnostyka wibroakustyczna mechanicznych uszkodzeń tłokowych silników spalinowych, XIII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR, Jastrzębia Góra 2011.
 • Dorota Górnicka, Porównanie pomiarów drgań silnika spalinowego w teście diagnostycznym dla próby drogowej i próby hamownianej, XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2012.
 • Dorota Górnicka, Poszukiwanie globalnej miary uszkodzenia mechanicznego silnika spalinowego, XL Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2013.
 • Dorota Górnicka, Użyteczność miar prostych w procesie identyfikacji stanów zaworów silników spalinowych, XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR, Jastrzębia Góra 2013.
 • Dorota Górnicka, Wibroakustyczny symptom uszkodzenia zaworu wylotowego silnika spalinowego, XLI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2014.
Udział w projektach badawczych
 • Projekt celowy 6 ZR7 2006 C/06726 Opracowanie technologii wytwarzania kształtowników kompozytowych, węglowo-aramidowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dynamicznych, przystosowanych do samodiagnozowania - wykonawca.
 • Projekt celowy 6 ZR6 2007 C/07003 Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych wałów korbowych projektowanych z wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego - wykonawca.
 • Projekt badawczy N N509 403636 Diagnostyczny system wibroakustyczny, jako uzupełnienie systemu OBD silników wysokoprężnych - wykonawca.
 • Grant dziekański 504/M/1152/1173 Diagnozowanie wczesnych faz uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych - kierownik.