Dr inż. Damian Markuszewski

  

 
Imię Damian
Nazwisko Markuszewski
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 22 234 8276
Adres email / strona internetowa  damian.markuszewski@pw.edu.pl
USOSweb(link)  USOSweb
Zainteresowania naukowe dynamika maszyn, materiały kompozytowe, wibroakustyka.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Laboratorium Podstaw Pomiarów Wielkości Dynamicznych, Laboratorium Modelowania i Budowy Maszyn,

Podstawy Konstrukcji Maszyn I – ćwiczenia,

Podstawy Konstrukcji Maszyn II – ćwiczenia.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda specjalna w konkursie na najlepszą pracę magisterską, 2004r.

Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2008.

Wybrane publikacje
 • Miesięcznik „Przegląd mechaniczny” nr 9 z 2004 r. – współautor artykułu pt. „Studium projektowe małego jachtu żaglowego”.
 • Markuszewski D., Wądołowski M., II Ogólnopolska Konferencja i IV Ogólnopolskie Seminarium w 2005 r. pt. „Problemy Naukowo – Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim” – współautor artykułu „Badania prototypowego jachtu żaglowego”.
 • Markuszewski D., Wądołowski M., II Ogólnopolska Konferencja i IV Ogólnopolskie Seminarium w 2005 r. pt. „Problemy Naukowo – Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim” – współautor artykułu „Studium projektowe 2.4mR”.
 • Markuszewski D., Wądołowski M., IV Ogólnopolska Konferencja w 2007 r. pt. „Problemy Naukowo – Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim” – współautor artykułu „Laboratoryjne stanowisko do badań drgań własnych masztów kompozytowych”.
 • Pakowski R., Markuszewski D., Wądołowski M., XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Diagnostyka Maszyn” - Węgierska Górka 2007 – współautor artykułu „Wpływ błędów położenia na przejście przez stan krytyczny dla wałów kompozytowych i stalowych spajanych metodami niekonwencjonalnymi”.
 • Markuszewski D., XIII Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki i VII Ogólnopolskie Seminarium pt. „Wibrotechnika w Systemach Technicznych” - Jachranka 2007 - autor artykułu „Laboratoryjne stanowisko do badań drgań własnych masztów kompozytowych”.
 • Dziurdź J., Markuszewski D., Zawisza M., XIV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki i IX Ogólnopolskie Seminarium pt. „Wibrotechnika w Systemach Technicznych” - Kraków 2008 - „Synchroniczny pomiar naprężeń i drgań w strukturach kompozytu na przykładzie masztu węglowego”.
 • Skórski W., Zawisza M., Markuszewski D., XXIV Sympozjonie Podstaw Konstrukcji Maszyn - Białystok – Białowieża 2009 –współautor artykułu „Stanowisko laboratoryjne do badań dynamicznych masztów wytworzonych z kompozytów węglowych”.
 • Miesięcznik „Przegląd mechaniczny” nr 4 z 2009 r. – współautor artykułu pt. „Propozycja modelu diagnostycznego układu wirnikowego silnika turbinowego”.
 • Zawisza M., Markuszewski D., Wądołowski M., VI Ogólnopolska Konferencja w 2009 r. pt. „Problemy Naukowo – Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim” – współautor artykułu „Badania diagnostyczne masztów kompozytowych węglowo-aramidowych metodami wibroakustycznymi”.
 • Markuszewski D., XV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki i VII Ogólnopolskie Seminarium pt. „Wibrotechnika w Systemach Technicznych” – Sękocin Stary 2010 - autor artykułu „Wpływ kąta ustawienia salingu na postacie drgań własnych masztów kompozytowych”.
 • Chiliński B., Markuszewski D., XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn” - Wisła 2012, „Koncepcja konstrukcji symptomu diagnostycznego na podstawie własności rozwiązania równań opisujących model diagnozowanego obiektu”.
 • Miesięcznik „Przegląd mechaniczny” nr 5 z 2013 r. – współautor artykułu pt. „Wybór symptomu diagnostycznego na podstawie analizy modelu matematycznego”.
Udział w projektach badawczych

N509 403536: „Nowoczesne technologie spajania jako czynnik kształtujący własności dynamiczne układów przenoszenia mocy",

N509 082937: „Badania diagnostyczne masztów kompozytowo - aramidowych metodami wibroakustycznymi”,

4 T12C 043 29: „Wykorzystanie samochodowego systemu audio w aktywnym układzie redukcji hałasu w kabinie”,

O R00 0120 09: „Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym...”,

4 T12D 050 29: „Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące”,

N504 010 31/0491: „Sterowanie procesem eksploatacji silników LM 2500 w warunkach ograniczonych środków finansowych”.