Dr hab. inż. Michał Hać

      

 
Imię Michał
Nazwisko Hać
Stopień naukowy Dr hab. inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 4.1.8
Numer telefonu 22 2348626
Adres email / strona internetowa michal.hac@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Dynamika maszyn, metoda elementów skończonych, dynamika mechanizmów, drgania układów ciągłych, zastosowanie MES do opisu ruchu mechanizmów
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Podstawy Konstrukcji Maszyn (wykład, zajęcia projektowe),

Laboratorium Modelowania i Badania Maszyn.

Nagrody i wyróżnienia Srebrny Krzyż Zasługi, Medal KEN, pięciokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora PW
Wybrane publikacje

Autor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Prace publikowane w uznanych czasopismach polskich: Machine Dynamics Reserch, Przegląd Mechaniczny, Mechanics and Mechanical Engineering, oraz w czasopismach zagranicznych: Mathematical Problems in Engineering, Computers & Structures, Journal of Sound and Vibration, Mechanism and Machine Theory, Mechanics Research Communication.

Wybrane publikacje:

Hać M., “On Equations of Motion of Elastic Linkages by FEM”, Mathematical Problems in Engineering, art. no. 648706, 2013.

Hać M., “Influence of Material Damping on Dynamics of Slider-Crank Mechanism”, Machine Dynamics Research, Vol. 36 (2012), 16-25.

Hać M., Kiszka K., “Positioning of Manipulator’s Tip with Regard to Accuracy of Link Machining”, Machine Dynamics Research, Vol. 35 (2011), 108-120.

Współautor 3 publikacji książkowych (wydawnictw: PW oraz PWN) oraz redaktor podręcznika akademickiego:

Hać M. (ed.), Laboratorium modelowania i badania maszyn, WPW Warszawa, 2010.

Udział w projektach badawczych Kierownik zakończonego projektu badawczego KBN „Analiza sprzężonych, termomechanicznych stanów naprężeń i odkształceń w zastosowaniu do elementów turbin lotniczych” (2001), wykonawca grantu „Opracowanie prototypu, badania stanowiskowe i weryfikacja modelu ekologicznej beztarciowej, bezolejowej sprężarki o dwukrotnie większym wydatku jednostkowym od modeli handlowych” (kierownik grantu prof. W. Ostapski).