Dr hab. inż. Jacek Dziurdź

  

 
Imię Jacek
Nazwisko Dziurdź
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 8276
Adres email / strona internetowa jacek.dziurdz@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Budowa maszyn; Diagnostyka techniczna maszyn; Dynamika maszyn; Wibroakustyka; Analiza sygnałów; Pomiary wielkości dynamicznych;
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykład Pomiary Wielkości Dynamicznych

Laboratorium Pomiary Wielkości Dynamicznych

Projekty Podstaw Konstrukcji Maszyn I i II

Projekt Mechanicznych Układów Napędowych

Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w 2000 roku.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne w 2001 roku.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne w 2002 roku.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe w 2005 roku.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w 2006 roku.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w 2008 roku.
Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach:

 • Dziurdź Jacek, Application of Correlation and Coherence Functions in Diagnostic Systems, Solid State Phenomena Vol. 196 (2013), Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, str. 3-12.
 • Dziurdź Jacek, Modelling of the Toothed Gear Operations with the Application of the Analysis of the Gear Sliding Mesh Velocity Changes, Solid State Phenomena, Vol. 180 (2012), Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, str. 200-206.
 • 18.Deuszkiewicz Piotr, Dziurdź Jacek, Analiza przyspieszeń drgań podpór w różnych stanach pracy silnika lm 2500, Zeszyty Naukowe AMW nr 4 (183)/2010, str. 37-42.
 • Dziurdź Jacek, Transformation of Nonstationary Signals into “Pseudostationary” Signals for the Needs of Vehicle Diagnostics, Acta Physica Polonica A, Vol. 118 (2010), no. 1, str. 49–53.
 • Dziurdź Jacek, Analiza procesów akceleracji i deceleracji silnika LM 2500, Przegląd Mechaniczny, nr 4/09, str. 26–30.
 • Dziurdź Jacek, Skórski W. Wojciech, Analysis of Nonlinear Effects in Diagnostics of Composite Structures, Diagnostyka, nr 1(49)/2009, str. 63–66.
 • Dąbrowski Zbigniew, Dziurdź Jacek, New Concept of Using Coherence Function in Digital Signal Analysis, Machine Dynamics Problems, Warsaw University of Technology, vol. 31, no 3, 2007, str. 25–31.
 • Dąbrowski Zbigniew, Dziurdź Jacek, Klekot Grzegorz, Studies on Propagation of Vibroacoustis Energy and its Influence on Structure Vibration in a Large-Size Object, Polish Academy of Sciences ARCHIVES OF ACOUSTICS – 2007, vol. 32, no 2, str. 231–240.
 • Dziurdź Jacek, Wibroakustyczna analiza obciążenia łożyska tocznego, Przegląd Mechaniczny, 7–8/06 str. 50–53.
 • Dziurdź Jacek, Separacja składowych widmowych w zadaniu identyfikacji modelu nieliniowego, 3rd International Congress of Technical Diagnostics “DIAGNOSTICS’2004” Poznań, 06–09.09.2004 r., „Diagnostyka”, vol. 30, tom 1, str. 163–166.

Autorstwo i współautorstwo książek:

 • Dziurdź Jacek, Analiza zjawisk nieliniowych w diagnozowaniu układów napędowych pojazdów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa – Radom, 2013.
 • Deuszkiewicz Piotr, Dobrociński Stanisław, Dziurdź Jacek, Flis Leszek, Grządziela Andrzej, Pakowski Radosław, Specht Cezary, Diagnostyka Wibroakustyczna okrętowych turbinowych silników spalinowych, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2009.
 • Dąbrowski Zbigniew, Dziurdź Jacek, Skórski W. Wojciech, Drgania Masztów Kompozytowych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2007.
 • Barański Robert, Dziurdź Jacek, Pakowski Radosław, Żywica Grzegorz oraz Batko Wojciech i Dąbrowski Zbigniew, Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych (zastosowania techniczne) – część II, praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Batko i Zbigniewa Dąbrowskiego, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji ¬– PIB, Radom, 2006.
 • Dąbrowski Zbigniew, Maryniak Jerzy, Skórski W. Wojciech i inni, Nowoczesne metody obliczeniowe i badawcze w projektowaniu jachtów żaglowych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom, 2002.
 • Dąbrowski Zbigniew, Radkowski Stanisław, Dziurdź Jacek, Dybała Jacek, Mączak Jędrzej, Tomaszek Stefan, Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2000.
Udział w projektach badawczych
 • „Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów
  i zespołów maszyn na etapie projektowania
  z uwzględnieniem ich zmian w trakcie eksploatacji” – Grant nr 7 T07B 041 03 (wykonawca);
 • „Zastosowanie metod diagnostyki wibroakustycznej do oceny stanu technicznego trakcyjnych układów napędowych” - Grant nr 9 T12C 054 18 (kierownik);
 • „Opracowanie technologii wytwarzania kształtowników kompozytowych, węglowo aramidowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dynamicznych, przystosowanych do samodiagnozowania” – Grant nr 6 ZR7 2006 C/06726 (wykonawca);
 • „Wykorzystanie samochodowego systemu audio
  w aktywnym układzie redukcji hałasu w kabinie” – Grant nr 4 T12C 043 29 (wykonawca);
 • „Diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych w silnikach spalinowych maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące” – Grant nr 4 T12D 050 29 (wykonawca);
 • „Sterowanie procesem eksploatacji silników LM 2500
  w warunkach ograniczonych środków finansowych” – Grant nr N504 010 31/0491 (wykonawca);
 • „Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych wałów korbowych projektowanychz wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego” - Grant nr 6 ZR6 2007 C/07003 (wykonawca);
 • „Separacja nieliniowej części sygnałów w zastosowaniu do systemu diagnozowania pojazdów” – Grant nr 4 T12C 028 30 (kierownik);
 • „Nowoczesne technologie spajania jako czynnik kształtujący własności dynamiczne układów przenoszenia mocy” – Grant nr N N509 403536 (wykonawca);
 • „Propozycja ujednolicenia aksjomatyki, języka i metodyki w wibroakustyce” – Grant nr N N504 482339 (wykonawca);
 • „Minimalizacja zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy operatorów maszyn do robót ziemnych”, Program Wieloletni „Poprawa Bezpieczeństwa
  i Warunków Pracy”, II etap (kierownik).
 •  „Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych
  w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi” – Grant nr N N509 574639 (wykonawca).