Wyposażenie

Kompletnie wyposażone laboratoria dydaktyczne do przedmiotów Podstawy Konstrukcji Maszyn, Pomiary Wielkości Dynamicznych oraz Modelowania i Badania Maszyn. Zakład posiada małą komorą bezechową (z możliwością „przezbrojenia” w komorę pogłosową) pozwalającą na pomiary parametrów akustycznych maszyn, uniwersalne fundamentowanie pozwalające na montaż stanowisk badawczych oraz stale działające stanowiska badawcze używane równolegle do prac naukowych i dydaktyki.

Aparatura pomiarowa składa się z urządzeń do rejestracji i analizy wielkości dynamicznych związanych ze zjawiskami zachodzącymi w maszynach (np. drgania i hałas). Zakład posiada samochód pomiarowy (laboratorium mobilne) umożliwiające wykonywanie pomiarów wielkości dynamicznych w terenie.