Współpraca

• Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej
• Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
• Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej
• Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
• Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej