Działalność Naukowo-Badawcza

Zakład prowadzi prace naukowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn (w tym prace projektowe), wibroakustyki, diagnostyki technicznej oraz dynamiki elementów maszyn. Zakład dysponuje laboratoriami naukowo-dydaktycznymi (studenci starszych lat mają możliwość pracy na stanowiskach badawczych zbudowanych m.in. w ramach programów badawczych Grant lub na zlecenie jednostek zewnętrznych). W szczególności należy wymienić stanowiska do badań wpływu błędów posadowienia i montażu na dynamikę układów przenoszenia mocy, badania struktur kompozytowych, badania przekładni falowych i przekładni zębatych oraz badania łożysk tocznych.