Podstawy zapisu konstrukcji

wykład, studia I stopnia, semestr 1

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Forma przedmiotu: wykład (30 godz.)

Forma zaliczenia: dla przedmiotu - kontrola wyników nauczania (rygor Z2)

                       

Punkty ECTS: 2