Laboratorium PKM

  

Ćwiczenia laboratoryjne, studia I stopnia, semestr 4 

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Forma przedmiotu: laboratoria (30 godz.)

Forma zaliczenia: dla przedmiotu - zaliczenie (rygor Z1)                  

Punkty ECTS: 2

  

Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn

Studia I stopnia, semestr IV, 30 godzin zajęć.

Program laboratorium:

Nr ćwiczenia Nazwa
1

Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia oraz sprawności śrub mechanizmowych

Instrukcja ćwiczenie 1 (pdf, 1,30 MB)
2

Wyznaczanie naprężeń w rurze prostej o przekroju kołowym oraz w śrubie połączenia kołnierzowego

Instrukcja ćwiczenie 2 (pdf, 1,85 MB)
3

Badanie rozkładu naprężeń w obciążonych elementach maszyn metodą elastooptyczną

Instrukcja ćwiczenie 3 (pdf, 4,02 MB)
4

Wyznaczanie wartości obliczeniowego współczynnika tarcia w łożyskach tocznych

Instrukcja ćwiczenie 4 (pdf, 1,57 MB)
5

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

Instrukcja ćwiczenie 5 (pdf, 949,38 kB)
6

Badanie podstawowych parametrów i charakterystyk pracy sprzęgła ciernego

Instrukcja ćwiczenie 6 (pdf, 1,20 MB)
7

Geometria koła zębatego korygowanego

Instrukcja ćwiczenie 7 (pdf, 1,89 MB)
8

Badanie wpływu obciążenia na sprawność przekładni falowej

Instrukcja ćwiczenie 8 (pdf, 604,75 kB)
Przekładnia falowa (pdf, 329,25 kB)
9

Badanie stanu naprężeń w cienkościennej powłoce zbiornika ciśnieniowego

Instrukcja ćwiczenie 9 (pdf, 1,24 MB)
10

Wyznaczanie wartości współczynników tarcia spoczynkowego i ruchowego materiałów ciernych stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców

Instrukcja ćwiczenie 10 (pdf, 4,68 MB)

Prowadzący zajęcia:

Nr ćwiczenia Prowadzący
1, 3, 4, 5, 8 dr inż. Szymon Dowkontt
2, 6, 7, 9, 10 mgr inż. Andrzej Aromiński

Uwaga: Ćwiczenie 4 i 8 może prowadzić prof. dr inż. W. Ostapski ( dr S. Dowkontt w zastępstwie).

Kierownik laboratorium: dr inż. Szymon Dowkontt

Plany zajęć do pobrania:

Regulamin Laboratorium PKM:

Laboratorium_PKM_PKiEM (pdf, 130,42 kB)