Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych

  

Ćwiczenia laboratoryjne, studia I stopnia, semestr 5 lub 6

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Forma przedmiotu: laboratoria (liczba godzin/ćwiczeń zależna jest od kierunku studiów)

Forma zaliczenia: dla przedmiotu - zaliczenie (rygor Z1)                  

Punkty ECTS: 2

  

Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych

Studia I stopnia, semestr V lub VI.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O LABORATORIUM PPWD ZNAJDUJĄ SIĘ TU (LINK)

Materiały pomocnicze:

Nr ćwiczenia Nazwa
1

Pomiary ciśnienia akustycznego 

pobierz (pdf, 1,04 MB)
2

Pomiary drgań maszyny 

pobierz (pdf, 628,64 kB)
3

Tensometryczne pomiary momentu skręcającego 

pobierz (pdf, 290,90 kB)
4

Badanie drgań skrętnych 

pobierz (pdf, 656,29 kB)
5

Badanie charakterystyki filtra 

pobierz (pdf, 147,21 kB)
6

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 

pobierz (pdf, 185,37 kB)
7

Podstawy analizy widmowej 

pobierz (pdf, 233,89 kB)
8

Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) 

pobierz (pdf, 889,26 kB)
9

Identyfikacja modelu dynamicznego 

pobierz (pdf, 430,48 kB)
10

Wykrywanie doraźnych uszkodzeń łożysk tocznych 

pobierz (pdf, 320,06 kB)

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Grzegorz Klekot

Plany zajęć do pobrania: