Geometria wykreślna

wykład + projektowanie, studia I stopnia, semestr 1 

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Forma przedmiotu: wykład + projektowanie (15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia: dla przedmiotu - egzamin (rygor E)

                        dla projektowania - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

Punkty ECTS: 3

Materiały do pobrania: