dr hab. inż. Jan Freundlich

   

 
Imię Jan
Nazwisko Freundlich
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.11
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8244
Adres email  jan.freundlich@pw.edu.pl
USOSweb USOSweb
Zainteresowania naukowe

1 ) Symulacja numeryczna układów dynamicznych.

2) Modelowanie dynamiki układów metodą elementów skończonych.

3) Zastosowanie pochodnych ułamkowych w modelowaniu układów mechanicznych

4) Tłumienie aktywne.

5) Pochłanianie energii w układach mechanicznych.

6) Obliczenia MES struktur kompozytowych.

Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne 

Studia inżynierskie: Wytrzymałość Materiałów ćwiczenia, Wytrzymałość Materiałów Wykład, Mechanika Ogólna ćwiczenia, Drgania Mechaniczne ćwiczenia, Wykład MES, Laboratorium MES, Laboratorium ETO. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, Laboratorium Drgań Mechanicznych

Studia magisterskie: Mechanika Ogólna ćwiczenia, Metody Komputerowe II, Podstawy sytemu UNIX, Modelowanie MES konstrukcji kompozytowych - laboratorium.

Nagrody i wyróżnienia

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011r.,

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 1999r.,

Nagroda zespołowa II Rektora Politechniki Warszawskiej 2002r.

Nagroda zespołowa I Rektora Politechniki Warszawskiej 2009r.,

Nagroda zespołowa III Rektora Politechniki Warszawskiej 2011r.

Wybrane publikacje

Rozdziały w monografiach:

1) J. Osiński – redaktor, Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji, Bibliteka problemów eksploataji,Wydawnictwo Naukowe Instytu technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2011, rozdz. 9

2) A. Tylikowski - editor, Influence of parameter modifications on structure vibrations, Library of Maintenance Problems, Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Reseach Institute in Radom (IST-NRI, Radom), (chapter 2), 2009

Artykuły:

1) Freundlich J. Vibrations of a Simply Supported Beam with a Fractional Viscoelastic Material Model - Supports Movement Excitation, Shock and Vibration ( w druku 2013)

2) Freundlich J., Pietrzakowski M, Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej, Symulacja w Badaniach i rozwoju, Vol 2, No 4, 2011, pp. 187-196

3) Freundlich J., Pietrzakowski M, Finite element analysis of delamination effects in piezocomposite laminated plates, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol 1 No 1, 2010, pp. 17-24

4) Freundlich J., Pietrzakowski M, FEM Simulation of the Vibration Girder Measurement Using Piezoelectric Sensors, Machine Dynamics Researches, Vol. 34, No 2, 2010, pp. 28-36

Materiały konferencyjne:

1) Freundlich J.: Vibrations of a Simply Supported Beam With a Fractional Derivative Order Viscoelastic Material Model - Supports Movement Excitation, 9th International conference on Mathematical Problems in Egineering, aerospace and Sciences, AIP Conf. Proc. 1493, 383-388 (2012), http://dx.doi.org/10.1063/1.4765517

2) Freundlich J., Pietrzakowski M, Monitoring of roof truss girder vibration using piezoelectric sensors – FEM simulation, Vibration Problems ICOVP 2011, Springer Proceedings in Physics 139, 2011, pp . 441-446

Udział w projektach badawczych

1) MONIT - „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” to projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. 2009-2012

2) Projekt Badawczy KBN N N501 018535, Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji ,2009-2011