Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn

 
Imię Włodzimierz
Nazwisko Kurnik
Tytuł i stopień naukowy Prof. dr hab. inż.
Stanowisko Profesor zwyczajny
Zakład Zakład Mechaniki, Instytut PBM, Wydział SiMR, PW
Numer pokoju 3.9
Numer telefonu (22) 234 8258
Adres email / strona internetowa wlodzimierz.kurnik@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb

Dyscyplina naukowa

(zgodnie z habilitacją)

Mechanika

Rozprawa doktorska

 

„Wyznaczanie charakterystyk reakcji układu dynamicznego na pewne niestacjonarne wymuszenia w zastosowaniu do obliczeń zmęczeniowych”, Politechnika Warszawska, 1978.
Rozprawa habilitacyjna „Bifurkacyjne drgania samowzbudne w układach mechanicznych”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 109, 1988.
Monografia W. Kurnik, Bifurkacje dywergentne i oscylacyjne, WNT, Warszawa, 1997.
Tematyka badań naukowych
 • Drgania układów mechanicznych – rezonanse, stateczność, drgania samowzbudne, bifurkacje,
 • Wytrzymałość elementów kompozytowych,
 • Drgania belek, wałów, płyt i powłok,
 • Dynamika wirników w łożyskach ślizgowych i magnetycznych,
 • Tłumienie drgań – metody aktywne z wykorzystaniem piezoelektryków i materiałów SMA,
 • Dynamika układów z siłami śledzącymi. 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Mechanika ogólna,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Drgania mechaniczne,
 • Mechanika elementów laminowanych (przedmiot obieralny),
 • Laboratorium drgań mechanicznych,
 • Laboratorium Podstaw automatyki i teorii maszyn,
 • Prace przejściowe.
Podręczniki
 • W. Kurnik, Wykłady z mechaniki ogólnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005, wyd. 2 – 2012.
 • W. Kurnik, A. Tylikowski, Mechanika elementów laminowanych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1997.
 • W. Kurnik (praca zbiorowa), Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, Oficyna Wydawnicza PW, 2002.
 • Własności i wytrzymałość materiałów. Laboratorium (praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
 • Drgania mechaniczne - laboratorium (praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1995.
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów (praca zboiorowa pod redakcją K. Gołosia), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1995
 • Zbiór zadań z  teorii drgań (praca zbiorowa pod redakcją Z. Osińskiego), PWN, Warszawa, 1989.
 • W. Kurnik (praca zbiorowa), Teoria drgań - zbiór zadań, Wydawnictwa  Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1985.
Pełnione funkcje 
 • Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn (od 1.09.2013),
 • Członek Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej,
 • Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Innowacyjności,
 • Członek Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie Warszawy,
 • Redaktor Naczelny czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
 • Ekspert Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.
 • Przewodniczący Rady Programu Junior PW.
Niektóre wcześniejsze funkcje
 • Rektor Politechniki Warszawskiej (2005 – 2012),
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (2008 – 2012),
 • Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ogólnych (1999 – 2005),
 • Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (1996 – 1999),
 • Prodziekan Wydziału SiMR ds. Nauczania (1990 – 1996).
Wybrane publikacje
 • W. Kurnik, Aeroflutter of a plate in a magnetic field, [w:] K. Miya (Ed.) Electro-magneto-mechanical  Interactions in Deformable Solids and  Structures, North Holland, Amsterdam, 1987, str. 113-118.
 • W.Kurnik, Bifurcating self-excited vibrations of a horizontally rotating viscoelastic  shaft, Ingenieur-Archiv, 57, 1987, str. 467-476.
 • W. Kurnik,  Bifurcating  self-excited vibrations of a rotor/bearing system, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 29, No. 1, 1991, str. 83-97.
 • W. Kurnik, M. Pękalak, Stability and bifurcation analysis of the damped Leipholz' column, Journal of  Sound and Vibration, 152, No. 2, 1992, str. 285-294.
 • W. Kurnik, K. Popp, R. Austermann, Cross flow-induced  instabilities in a tube array -
 • experiments, modelling, analysis, XVIIth International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Haifa, 1992, Abstracts, 15-16.
 • W. Kurnik,  Self-excited  vibration  of  thin-walled  composite shafts with Brazier's effect, Machine Dynamics Problems, vol.6, 1993, str. 125-140.
 • W. Kurnik, Stability and bifurcation analysis of a nonlinear transversally loaded  rotating  shaft,  Nonlinear Dynamics, vol. 5, No. 1, 1994, str. 39-52.
 • W. Kurnik, Magnetic stabilizaton of a rotor with hydrodynamic bearings, Machine Dynamics Problems,  7, 1994, str. 117-133.
 • W. Kurnik, Active magnetic antiwhirl control of a rigid rotor supported on hydrodynamic  bearings, Machine Dynamics Problems, 10, 1995, str. 21-36.
 • W. Kurnik, P.M. Przybyłowicz, Nonlinear behavior of the Leipholz  column actively stabilized by piezoelements, [w:] S. Sommerfeldt and H. Hamada (Eds), Proceedings of the International  Symposium on Active Control of Sound and Vibration, Newport Beach,  USA, 1995, pp. 139-150.
 • W. Kurnik, Antiwhirl control of shafts using thermoactive SMA fibers, [w:] R. Hetnarski and N. Noda (Eds), Proceedings of the Second International Symposium on Thermal Stresses and Related Topics, Rochester, USA, 1997, str. 465-468.
 • W. Kurnik, Active magnetic antiwhirl control of rotors, Proceedings of the 5th Polish-German Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems, Zakopane, 1997, Machine Dynamics Problems, vol. 20, 193-207.
 • W. Kurnik, Optimum design of a composite shaft undergoing bifurcation, [w:] L. Cloutier and D. Rancourt (Eds), Proceedings of the 16-th Canadian Congress of Applied Mechanics, Quebec, Canada, 1997, str. 201-202.
 • W. Kurnik, Flutter control of shafts utilizing SMA layers, Applied Mechanics in the Americas, vol. 8, Dynamics, Proceedings of Sixth PAN-American Congress of Applied Mechanics and Eighth International Conference on Dynamic Problems in Mechanics (Diname 99), Rio de Janeiro, 1999, 1503-1506.
 • W. Kurnik, Stability of a thermoactive rotating shaft in non-uniform field of temperature, Third International Congress on Thermal Stresses and Related Topics, Cracow, 1999, J.J. Skrzypek and R.B. Hetnarski, (Eds), 357-360.
 • W. Kurnik, Stability of a viscoelastic shaft in fluid-film bearings, Machine Dynamics Problms, vol. 23, No. 4, 1999.
 • W. Kurnik, Piezoelectric stabilization of Leipholz Column, 6-th German-Polish Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems, Soellerhaus, Niemcy, 1999, Machine Dynamics Problems, vol. 24, No. 1, 121-129.
 • W. Kurnik, P.M. Przybyłowicz, Active stabilisation of a piezoelectric fiber composite shaft subjected to follower load, VII Panamerican Congress of Applied Mechanics, PACAM VII, Temuco, Chile, 2002.
 • W. Kurnik, K. Dziedzic, Stability of a rotor with hybrid magnetohydrodynamic support, Machine Dynamics Problems, Vol. 26, No 4, 2002, 33-43.
 • W. Kurnik, R. Bogacz, M. Kocjan, Dynamics of wheel-tyre subjected to moving oscillating force, Task Quarterly, 6, No 3, 2002, 343-350.
 • W. Kurnik, P.M. Przybyłowicz, Active stabilisation of a piezoelectric fiber composite shaft subjected to follower load, Int. Journal of Solids and Structures, 40, 2003, 5063-5079.
 • W. Kurnik, P.M. Przybyłowicz, Thermoactive stabilization of a composite Leipholz column, Journal of Thermal Stresses, 26, 2003, 1263-1276.
 • W. Kurnik, Damping of mechanical vibrations utilizing Shunted piezoelements, Machine Dynamics Problems, vol.28, No. 4, 2004, 15-26.
 • W. Kurnik, R. Bogacz, M. Kocjan, Modeling and analysis of wave propagation in railway wheel rims, Machine Dynamics Problems, vol. 30, No. 1, 2006, 33-42.
 • W. Kurnik, J. Weronko, Stability of composite rotors with massive discs and follower load, Machine Dynamics Problems, vol. 30, No. 1, 2006, 113-124.
 • W. Kurnik, Stability of Slender Non-Conservative Columns Made of Thermo-Active Gradient Materials, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No 4, 2008, p. 50-66.
 • W. Kurnik, K. Dziedzic, Magnetic damping of resonant rotor-bearing vibrations, XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Australia, 2008, Abstract Book, p. 319.
 • W. Kurnik (Ed.), Niekonwencjonalne materiały w diagnostyce i aktywnej redukcji drgań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2008, Rozdział 1: Tłumienie drgań rezonansowych wirników przy zastosowaniu hybrydowych łożysk magneto-hydrodynamicznych, str. 5-64.
 • W. Kurnik, A. Perek, Vibration control of a rotor/bearing system via magnetic fluid as a lubricant, 8-th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics, Goslar, Germany, 2013. 
 • W. Kurnik, R. Bogacz, On some rotor-dynamical phenomena of high-speed trains, 8-th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics, Goslar, 2013. 
Udział w projektach badawczych Projekt badawczy własny NCN  Nr N N501 159340 pt. „Nowe metody modelowania drgań poprzecznych wirników z uwzględnieniem łożysk aktywnych i właściwości adaptacyjnych”, 2011-2014. Kierownik projektu.
Nagrody i wyróżnienia
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004),
 • Doktor honoris causa Politechniki Kijowskiej (2007),
 • Honorowy Senator Technical University Berlin (2012),
 • Honorowy Senator Cologne University of Applied Sciences (2005),
 • Wiele nagród Ministra za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, w tym za monografię „Bifurkacje dywergentne i oscylacyjne” (1998),
 • Wiele nagród Rektora PW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
 • Medal „Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej” (2013),
 • Wyróżnienie „Złota Kreda” przyznane przez Samorząd Studentów PW dla najlepszego wykładowcy na Wydziale SiMR w roku ak. 2008/2009.
Aktywność pozazawodowa

Turystyka piesza:

31 dorocznych 100 km maratonów pieszych Klubu Matragona w Puszczy Kampinoskiej

CV prof. W. Kurnik (msword, 34,50 kB)