Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

  

 
Imię Piotr
Nazwisko Przybyłowicz
Stopień naukowy prof. dr hab. inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.10
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8755
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) piotr.przybylowicz@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

dynamika układów niezachowawczych

dynamika wirników (niestateczność dynamiczna, drgania bifurkacyjne, metody przeciwdziałania samowzbudzeniu)

dynamika węzłów łożyskowanych ślizgowo (aktywne i pasywne sposoby stabilizacji wirników łożyskowanych ślizgowo)

problemy aktywnej redukcji drgań za pomocą elementów piezoelektrycznych

zastosowanie struktur gradientowych z aktywną frakcją piezocearmiczną do stabilizacji układów wirujących i obciążonych siłą śledzącą

aktywna redukcja drgań za pomocą aktuatorów magnetycznych.

Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi)

Mechanika Ogólna I i II

Mechanika III

Drgania Mechaniczne

Podstawy Automatyki i Teorii Maszyn

Laboratorium Drgań Mechanicznych

Laboratorium Podstaw Automatyki i Teorii Maszyn

Elementy Mechaniki Ogólnej

Elementy Mechaniki Analitycznej (wykłady z oferty Centrum Studiów)

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Indywidualna J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe, 1996

Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe, 1999

Nagroda Zespołowa Rektora J.M. Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2002

II Nagroda Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk za najlepsze prace w dziedzinie mechaniki wśród młodych naukowców, 2003

Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę habilitacyjną (2004)

Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe, 2004

Srebrny Krzyż Zasługi (2004)

Nagroda Zespołowa Rektora J.M. Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2008

Nagroda Zespołowa Rektora J.M. Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2009

Laureat „Złotej Kredy” w kategorii prowadzący ćwiczenia, laboratoria i projekty za rok akademicki 2009/2010. Wyróżnienie przyznane przez Samorząd Studentów Wydziału SiMR PW.

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

Szmidt, T., Przybyłowicz, P.M., 2013, Critical flow velocity in a pipe with electromagnetic actuators, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51(2), 487-496.

Szmidt, T., Przybyłowicz, P.M., 2012, An active electromagnetic stabilization of the Leipholz column, Archives of Control Sciences, 22(58), No. 2, 161-174.

Przybyłowicz, P.M., Szmidt, T., 2010, Nonlinear response of a harmonically driven oscillator in magnetic field, Archives of Control Sciences, 20(56), No. 1, 19-30.

Przybyłowicz, P.M., Szmidt, T., 2009, Electromagnetic Damping of a Mechanical Harmonic Oscillator with the Effect of Magnetic Hysteresis, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47(2), 259-273.

Przybyłowicz, P.M., 2008, Efficiency of Active Damping of Torsional Vibration in Shaft Made of Graded Material with Piezoceramic Fraction, Machine Dynamics Problems, 32(4), 95-106.

Przybyłowicz, P.M., Szmidt, T., 2008, Magnetyczne tłumienie drgań oscylatora harmonicznego, Modelowanie Inżynierskie, 4(35), 101-106.

Przybyłowicz, P.M., 2008, Aeroflutter suppression in an FGM panel with active fibers, Mechanics and Mechanical Engineering, 12(4), 375-387.

Praca zbiorowa pod red. A. Tylikowskiego, 2009, Influence of parameter modifications on structure vibrations, Rozdz. 3. (Kurnik, W. Przybyłowicz, P.M., Szmidt, T.) „An application of electromagnetic phenomena to damping of mechanical vibrations”, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom, 2009, 53-88.

Praca zbiorowa pod red. W. Kurnika, 2008, Niekonwencjonalne materiały w diagnostyce i aktywnej redukcji drgań, Rozdz. 4. (Przybyłowicz, P.M., Stępkowski, M.) „Aktywna redukcja drgań wałów wykonanych z kompozytu zawierającego włókna piezoelektryczne”, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom, 2008, 125-179.

Udział w projektach badawczych

Projekt badawczy promotorski MNiSW N N501 047740 „Aktywne i pasywne tłumienie drgań giętych belki z wykorzystaniem zjawisk elektromagnetycznych” (SiMR PW, 2011).

Projekt badawczy MEN 7 T07A 035 29 „Aktywne struktury gradientowe w tłumieniu i stabilizacji drgań” (SiMR PW, 2005-2008).

Projekt badawczy MNiSW N N501 067335 :Pokrytyczne zachowanie się aktywnych układów tłumienia i stabilizacji drgań” (SiMR PW, 2008-2011).

Projekt badawczy MNiSW N N501 133738 "Stabilizacja i redukcja drgań w układach wirujących i ustrojach nośnych poprzez monitorowanie właściwości sprężysto-tłumiących za pomocą materiałów "inteligentnych" i kompozytowych" (SiMR PW, 2010-2012).

Projekt badawczy MNiSW N N501 159340 „Nowe metody modelowania drgań poprzecznych wirników z uwzględnieniem łożysk aktywnych i właściwości adaptacyjnych“(SiMR PW, 2011-2014).

Projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-105/T10/2003 „Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych” DIADYN koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (Gdańsk), realizowany m. in. przez ATR Bydgoszcz oraz Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Komitetu Budowy Maszyn PAN (2005-2008).