Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś

  

 
Imię Krzysztof
Nazwisko Gołoś
Stopień naukowy Prof. dr hab. inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.13.1
Numer telefonu w pokoju 22 234 – 8262
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) krzysztof.golos@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe wytrzymałość zmęczeniowa, mechanika pękania
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi) Wytrzymałość materiałów, wytrzymałość zmęczeniowa
Nagrody i wyróżnienia

2 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (indywidualna(1989) i zespołowa (1999)).

9 Nagród Rektora (za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne).

Złoty Krzyż Zasługi (1999)

Medal KEN (2007)

Krzyż Kawalerski OOP (2010)

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

Ponad 150 publikacji ( w tym ponad 20 z tzw. ”listy filadelfijskiej”)

Według Web of Science
Indeks Hirscha :   H- index = 8
Liczba cytowań  (bez autocytowań) :  168

Według Publish or Parish

Indeks Hirscha :  H-index = 9
Cytowanych prac :     77
Liczba cytowań  :     394
Średnia cytowań na rok:  7,67

Udział w projektach badawczych Udział w kilku grantach MEN i KBN, w tym czterokrotnie jako kierownik.
Wykształcenie
 • 1969 – absolwent Szkoły Podstawowej nr 205 w Warszawie.
 • 1973 – absolwent z wyróżnieniem VI Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Reytana w Warszawie.
 • 1973–1978- studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w Politechnice Warszawskiej
 • 1978 – mgr inż. Wydz. SiMR PW.
 • 1978-1980 – Studia Doktoranckie w PW
 • 1980 r. – asystent na Wydz. SiMR PW.
 • 1983 – dr inż. na Wydz. SiMR PW
 • 1983 – adiunkt na Wydz. SiMR PW.
 • 1985-1988 – staż zagraniczny w University of Alberta w Kanadzie
 • 1990 – dr hab. na Wydz. SiMR PW.
 • 1994 – profesor nadzwyczajny PW.
 • 2000 – profesor nauk technicznych
 • 2003 - profesor zwyczajny w PW.
kształcenie kadry 8 wypromowanych doktorów (w tym dwóch z wyróżnieniem).
Pełnione funkcje
 • Kierownik Zespołu Mechaniki I Teorii Maszyn (1999-2002)
 • Recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich i prac habilitacyjnych
 • Recenzent wniosków na tytuł profesora.
 • Członek Zespołu Wytrzymałości Zmęczeniowej i Mechaniki Pękania w Komitecie Budowy Maszyn PAN.
 • Członek Rady Naukowej w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Przewodniczący Rady Naukowej IMBiGS (kadencje 2007-2008, 2008-2010, 2010-2014).
 • Członek Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik.
 • Członek Editorial Board czasopisma Machine Dynamics Problems, członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Mechaniczny”
 • Członek ponad 30 Komitetów Naukowych Konferencji krajowych i zagranicznych
 • Kierownik naukowy Pracowni Wytrzymałości Zmęczeniowej i Mechaniki Pękania w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn PW