Prof. dr hab. inż. Danuta Sado

Kierownik Zakładu Mechaniki

 
Imię Danuta
Nazwisko Sado
Stopień naukowy Prof. dr hab. inż
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.7b
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8413
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) danuta.sado@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe drgania nieliniowe; sprzężenia w złożonych układach dynamicznych
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne * Mechanika ogólna I, Mechanika ogólna II
Nagrody i wyróżnienia * Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej (indywidualne I st-2017, II st.-1997,2010,  indywidualne III st. –2009,2010,2011,2012,2013,2014,  zesp.II st – 1996,2001,2009)
* Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (zesp. 1999).
* Złoty Krzyż zasługi
* Medal Komisji Edukacji Narodowej
Wybrane publikacje 1.Sado D., Gajos K., Nout on Chaos in Three Degree of Freedom Dynamical System with Double Pendulum, Meccanica , 2003, Vol.38 (6), 719-729.
2. Sado D., 2004, The dynamics of a coupled three degree of freedom mechanical system, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 7, N. 1, str. 29-40.
3. Sado D., Kot M., Nonlinear oscillations of a coupled autoparametrical system with ideal and nonideal sources of power,Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, Vol.2006, Art.ID 82691, 1-20.
4 Sado D., Kot M., Chaotic vibration of an autoparametrical system with non-ideal source of power, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007,  45,1, 119-131.
5. Sado D., Gajos K., Analysis of vibration of three degree of freedom dynamical system with double pendulum, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008, 46, 1, 141-156.
6.Sado D., Pietrzakowski M., Dynamics of thermally activated shape memory alloy autoparametric systems with two pendulums, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2010, 45, 859-865.
7. A. Pielorz, D. Sado, On regular and irregular nonlinear vibrations in torsional discrete-continuous systems, Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2011, Vol.21, No.10, 3073-3082.
8. D. Sado, M. Pietrzakowski, K. Gajos, Pseudoelastik effect in autoparametric non-ideal vibrating system with SMA spring, Theoretical & Applied Mechanics Letters, 2012,  Vol .2, No.4, 04013.
9. D.Sado, Nonlinear dynamics of a non-ideal autoparametric system with MR damper, Shock and Vibration , 2013, DOI:10 3233/SAV 130822, IOS Press.
10. K.Kęcik, A.Mitura, D.Sado, J.Warmiński, Magnetorheological damping and semiactive control of an autoparametric vibration absorber, Meccanica, 2014, 49:1887-1900, DOI 10.1007/s11012-014-9892-2.
11. A.M.Tusset, V.Piccirillo, A. M.Bueno, J.M.Balthazar, D.Sado, J.L.P.Felix, R.M.L.R.F.Brasil, Chaos control and sensitivity analysis of a double pendulum arm excited by an RLC circuit based nonlinear shaker, Journal of Vibration and Control, 2015, 1-17, DOI:10.1177/1077546314564782 jvc.sagepub.com.
12. Pielorz.A., Sado.D., Chaotic Vibrations in Multi-Mass Discrete-Continuous Systems Torsionally Deformed with Local Nonlinearities, Applied Mechanics and Materials, 2015, Vol. 706, 6-13, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.706.6
13.Sado D.,Bobrowska A., Oscillations of an Autoparametrical Systems with the Spherical Pendulum, Machine Dynamics Research, 2016, vol.40, No.2, 155-163.
14 Sado D., Freundlich J., Bobrowska A., Chaotic vibration of an autoparametrical system with thespherical pendulum, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2017, 55, 3, pp. 779-786, DOI: 10.15632/jtam-pl.55.3.779.
Monografie 1.Sado D., Przenoszenie energii w nieliniowo sprzężonych układach o dwóch stopniach swobody, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997, Prace Naukowe, Mechanika z.166.
2a. Tłumienie Drgań, pod redakcją Zbigniewa Osińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, obj. 500 stron, udział 4,5%.
2b. Damping of Vibrations, Zbigniew Osiński, editor, A.A.Balkema /Rotterdam/ Brookfield /1998, obj. 562 strony, udział 4,5%.
3.  Sado. D., 2010, Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami, Wydawnictwa Naukowo Techniczne Sp. z o.o., objętość 196 str.
prof. dr hab. inż. Danuta Sado - dodatkowe informacje (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,43 kB)